2020 december - weer een gemeenteraad van too little, too late

13 December 2020

2020 december - weer een  gemeenteraad van too little, too late

In principe staat de gemeenteraad van december in het teken van het budget voor 2021, maar de actiegroep van bezorgde fietsers zette haar agenda bovenaan! Dit konden wij alleen maar toejuichen!

VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN

Eerst het belangrijkste: de actie van de bezorgde ouders. 
Eindelijk zijn wij niet meer alleen, want soms vinden we ons een eenzame roeper in de woestijn.
Deze ouders vinden -zeer terecht- het centrum in Tessenderlo onveilig en vragen snel maatregelen om de situatie voor de zachte weggebruikers te verbeteren. Daarvoor denken ze ondermeer aan het inrichten van schoolstraten.
Je moet ook weten dat Groen in de afgelopen 2 jaren méér dan 12 concrete voorstellen heeft gedaan om te komen tot meer fietspaden, schoolstraten fietstraten, sensibilisatie, ondersteunende maatregelen zoals overdekte fietsparkings, ... en steeds opnieuw werden onze voorstellen weggewuifd. 
Wij dachten dus: NU gaat het veranderen, met deze actiegroep gaat het bestuur eindelijk luisteren... Maar 3x helaas ... Er gaat niets gedaan worden!
Of toch wel: er gaat een fietsplan opgesteld worden. Er gaat dus weer gestudeerd worden en een mooie nota opgemaakt worden door duurbetaalde experten. Wanneer er dan eindelijk iets concreet gaat aangepakt worden aan de onveilige situatie, waarbij de fietser steeds inboet aan plaats op de verkeersweg, is koffiedik kijken.
Ondertussen is ook een stuk fietspad weggenomen bij de heraanleg van de Neerstraat, begrijpe wie kan.

Eén lichtpuntje misschien met betrekking tot de opmaak van het fietsplan (in januari op de gemeenteraad!!): er zou een participatieproject in opgnomen worden. We zijn eens benieuwd en hopen dat dit niet beperkt blijft tot een obligate infovergadering waarbij alles al beslist is en waar de aanwezigen enkel mogen slikken ...

BUDGET
Wat het budget betreft is Corona een pretbederver, ook voor de Looise financien.  Hier zijn we ons van bewust en willen we rekening mee houden.
Toch konden wij het budget onmogelijk goedkeuren omdat, ondanks vele goede dingen die erin zitten er veruit onvoldoende inzit wat betreft:
1. de vergroening van de woonkernen, boom en bosaanplantingen
2. maatregelen om klimaatadaptatie en versterking van de biodiversiteit te realiseren
4. Weinig of niets rond participatie /betrekken van de burger bij het beleid
5. Concrete initiatieven voor ondersteuning zachte weggebruiker
6. Investeringen in kwaliteitsvolle publieke groene ruimte

Dus wat ons betreft: In het bijzonder met alles in verband over klimaat, duurzame of groene ingrepen is het beeld van het orkest dat op de Titanic blijft blijven spelen het meest treffend. Een paar muzikanten die rustig een muziekje blijven spelen alsof er niks aan de hand is. Op alle beleidsniveaus maakt de iedereen een prioriteit van klimaat en biodiversiteit maar in Looi blijft het beleidsgewijze oorverdovend stil …

Wat regeert op 'ons schoon verdiep'? vaagheid, een gebrek aan ambitie en een hoopgevende visie voor de toekomst van Looi, in het bijzonder op milieuvlak.

NOODFONDS
De gemeente mocht met 275.000 euro die de Vlaamse overheid aan ons schonk, de Looise verenigingen ondersteunen. Je zou denken dat dit snel kon geregeld worden, maar het duurde een volledige zwangerschap. En dit terwijl de verenigingen al veel kosten gemaakt hadden veel inkomstenverliezen leden ... 
Desondanks zijn we tevreden dat dit geld eindelijk wordt uitgekeerd ... al keken we toch even verrast op toen bleek dat alle sociale organisaties die de gemeente ondersteunt, niet mochten passeren aan de geldkraan ...

DRANKENLEVERING AAN DE GEMEENTE
Ook van deze beslissing worden we niet gelukkiger. Er wordt zeer weinig fairtrade en bio aangekocht en als klap op de vuurpijl blijft de gemeente blikverpakkingen aankopen. Die mogen de gebruikers dan wel niet verkopen, maar wel uitschenken ... Begrijpe wie kan.
In marge hiervan: bij de Sipwels zouden de plastieken bekertjes ondertussen verdwenen zijn en vervangen door glazen.

RUP BINNENHOF
Onze natte droom: alle goedgekeurde RUP's de vuilbak in en het huiswerk overdoen. Helaas is dit niet mogelijk en kunnen wij als Groenen enkel onze inzichten meegeven en tegenstemmen.
Wat ons stoorde aan voorliggende RUP? Er wordt wéér een kans gemist om waardevolle en groene openbare ruimte te creeëren. Onze bestuurders wijzen wel graag naar het 'groene plein' dat voorzien is, maar het kleinste kind weet dat dit een doodgewone parking wordt met wat schaamgroen. De uitspraken over een eventuele ondergrondse parking werden niet meer herhaald, dus beschouwen we deze als definitief begraven.
Gelukkig zijn er in het binnengebied ook nog privéeigenaars die groene tuinen hebben. Gelukkig heeft het bestuur deze niet kunnen verwerven, of ook deze waren hoogstwaarschijnlijk gebetonneerd ... :-(

Wij pleitten voor een gezamenlijke visie voor het ganse centrum, zodat een integraal parkeerbeleid kan ontwikkeld worden, maar nog veel belangrijker: dat kan gekeken worden naar de realisatie van -nogmaals en vergeef me- waardevolle groene publieke ruimte. Vooral Looi Centrum heeft nood aan een park en open groene plekken, dat heeft de coronacrisis ook bewezen.

EN VERDER
We mochten nog vernemen dat de rode vuilzakken nog een ganse tijd aan straat mogen gezet worden, zodat deze zelf niet bij het huisvuil moeten gezet worden. Zo worden de goede sorteerders en afvalvoorkomers beloond!
Ook blijft onze burgemeester zich, samen met de voorzitter, met hand en tand verzetten tegen een streaming van onze gemeenteraad. Raar raar raar, want praktisch elke gemeente doet dit ondertussen. Wat mogen onze inwoners niet weten, horen of zien????