Activering Loois jeugdbeleid

14 Maart 2018

Groen Tessenderlo wil fuifzaal + jeugdhuis voor Looise jongeren! Moderne fuifzaal "Er wordt al 20 jaar gesproken over de bouw van een Looise fuifzaal, maar de eerste steen moet nog steeds gelegd worden... Jeugdhuis Tessloo wordt in 2019 afgebroken om appartementen op te bouwen... Wat jeugdbeleid betreft is er nog véél werk aan de winkel!

Groen Tessenderlo wil fuifzaal + jeugdhuis voor Looise jongeren!

Moderne fuifzaal

"Er wordt al 20 jaar gesproken over de bouw van een Looise fuifzaal, maar de eerste steen moet nog steeds gelegd worden... Jeugdhuis Tessloo wordt in 2019 afgebroken om appartementen op te bouwen... Wat jeugdbeleid betreft is er nog véél werk aan de winkel! 

De Looise jeugd gaat noodgedwongen fuiven in de buurgemeenten of verder... Vaak organiseren ze daar ook haar feestjes: de vaten zijn er immers veel goedkoper dan in de Looise zalen! 

Waar is de tijd dat er elke week een fuif in Looi was met honderden Looise jongeren? Hoog tijd dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de bouw van een fuifzaal! Ook MOET de drank goedkoper (de gemeente mag geen winst maken op het werk van onze jongeren) en de procedures eenvoudiger om een zaal te huren en om een fuif te organiseren. 

 

Een jeugdhuis in Tessenderlo

Jeugdhuis Tessloo wordt afgebroken. Van een werking in Jeugdhuis 't Muuzaaike is al jaren geen sprake meer. Waar beter dan bij een fuifzaal kan er een jeugdhuis gebouwd worden? Zo kan onze jeugd in een niet-commerciële omgeving op stap gaan binnen Tessenderlo. Met een moderne infrastructuur kan een jeugdhuis ook véél meer betekenen dan enkel café of fuifzaal zijn. We denken dan aan culturele activiteiten, workshops, ... 

 

Kom mee denken over het jeugdbeleid 

Welk soort jeugdhuis willen we? Hoe groot moet een fuifzaal zijn en wat is de beste plaats voor die fuifzaal? Kunnen jeugdverenigingen beter ondersteund worden? We nodigen alle jongeren uit om te komen brainstormen en denken over fuif-en vrijetijdsbeleid. Iedereen is welkom! 

Zaterdag 21 april om 20.00 uur in CC Het Loo (groene zaal)