Binnenkort toch burgerparticipatie mogelijk op de gemeenteraad van Tessenderlo?

22 Juli 2021

Binnenkort toch burgerparticipatie mogelijk op de gemeenteraad van Tessenderlo?

Het heeft lang geduurd, maar het ziet er naar uit dat het bestuur dan toch inspraak van de gewone Looienaars gaat -moeten- toelaten. Vanuit de oppositie, en alleen al meerdere malen door Groen, werd meermaals aangedrongen dat de gewone Looienaar vragen kon stellen of voorstellen kon doen op de gemeenteraad. Dit werd steeds weer van tafel geschoven door de meerderheid. Wij begrepen het niet goed, want inspraak kan Looi alleen maar beter maken voor de Looienaars. Bovendien had de hogere overheid verplicht gemaakt dat de burger kon participeren aan het beleid, ook op de gemeenteraad. Maar ... het bestuur negeerde deze verplichting. We zagen ons dan ook genoodzaakt een klacht in te dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur over het gebrek aan burgerparticipatie. Op 7 juli kwam dan de brief van de gouverneur. Zijn conclusie, helemaal onderaan in de brief te lezen, is niet mis te verstaan ... Wij hebben aan het bestuur gevraagd om snel initiatief te nemen en op de gemeenteraad van 30 augustus een voorstel te doen ter aanpassing van het huishoudelijk reglement, waardoor de Looienaar zijn stem kan laten horen op de gemeenteraad!