Burgers krijgen een stem met "Ideeën voor Ham"

05 Maart 2018

Burgers krijgen een stem met

Alle inwoners van Genebos en Genendijk kregen de voorbije weken een flyer in de bus waarop ze werden uitgenodigd voor een inspraakavond. Vorige maandag vond deze plaats in Genendijk. We hebben ons in eerste instantie gericht op de kleinere dorpskernen van Ham omdat je daar met een aantal gelijkaardige problemen zit: weinig dienstverlening en weinig winkels, nauwelijks plaatsen voor sociaal contact ?We wilden nagaan of we tot oplossingen konden komen die we als burgers zelf konden realiseren of waartoe we een eerste aanzet konden geven. In Genendijk werden alvast heel wat uiteenlopende ideeën aangebracht. Een bewegwijzerde looproute op Kepkensberg, een verhard pad naar het kapelletje aan de voet van de berg,meer vuilnisbakken en zitbanken, fitnesstoestellen in openlucht, een uitbreiding van de zone 30 zodat die vóór en niet achter een zebrapad zou beginnen ?  Ook over de inzetbaarheid van de kerk voor culturele en sociale evenementen werd nagedacht. En er kwamen suggesties om het buurthuis aan te passen en te verbeteren. Burgemeester Dirk De Vis stelde dan weer voor om een bomenrij te planten naast de autostrade om de prominent aanwezige Nikefabriek wat meer aan het oog te onttrekken. In Genebos was vooral mobiliteit "hot item". Inwoners klagen over hardrijders in de Genebosstraat en te veel vrachtwagens in de Veldhovenstraat. Veel mensen hebben ook vragen over de toekomst van Genebos in het algemeen: wordt dit industriegebied of niet?

Wie zelf nog ideeën heeft, voorstellen wil doen of een probleem wil aankaarten, voor Genebos, Genendijk, Kwaadmechelen, Oostham of Ham in het algemeen, kan dit steeds doorsturen naar [email protected].