18 dec 2019

De gemeenteraad van december door een groene bril bekeken ...

Deze keer was het een zeer belangrijke gemeenteraad voor Tessenderlo. Het meerjarenplan voor de komende 6 jaren werd er gepresenteeerd en -uiteraard- goedgekeurd.

Twee prioriteiten voor Groen Tessenderlo worden alvast deze legislatuur gerealiseerd!

Eerst en vooral: er zitten héél veel goede dingen in dit meerjarenplan. Er zitten veel reguliere uitgaven en nieuwe investeringen in die we als Groenen toejuichen en waar we het beste van verwachten voor Looi en de Looienaars.
In het oog sprongen twee zaken die we als Groenen in de laatste verkiezingscampagne belangrijk vinden en die ook gerealiseerd gaan worden:

 1. Zo vinden we het zeer goed dat er wordt geïnvesteerd in een nieuw vrijetijdscentrum. Dit was ook voor Groen een prioriteit bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (zie groene tekst hieronder).
 2. Ook vinden we het geweldig dat het Eikelplein eindelijk een aantrekkelijke groene plek wordt.

Toch een kanttekening bij het te bouwen vrijetijdshuis: het bestuur wil in 2023 starten met de bouw van het vrijetijdshuis, waar een dikke 10.000.000 euro voor uitgetrokken wordt. Welke ruimtes voor wie er gaan voorzien worden? Dit is nog niet geweten. Waar dit gebouw gaat neergepoot worden? Ook nog onduidelijk. Een studiebureau is alvast geld aan het verdienen want aan het werk gezet om een plan op te maken. Het wordt dringend tijd om in actie te schieten!
Groen vroeg bovendien tot tweemaal toe om de geïnteresseerde Looienaars te betrekken bij de realisatie van dit vrijetijdhuis. Hier had het bestuur weinig oren naar … Dit is het grootste project voor deze legislatuur en moet een plek worden voor élke Looienaar. Wij vinden het dan ook logisch dat een participatietraject wordt uitgewerkt.

Wat de functies van het vrijetijdshuis betreft, heeft Groen ook al een aantal ideeën, zie de tekst hieronder.
• De jeugd heeft nood aan een eigentijds jeugdhuis met een uitgelezen programmatie.
• Ook moet er eindelijk een Looise fuifzaal komen zodat onze jeugd op een veilige manier in onze gemeente kan fuiven.
• Daarnaast is de gemeentelijke sporthal 'De Voordijcker' verouderd. Afhankelijk van de noden wordt een polyvalente sporthal, waar ook gevechtsporten, yoga, … kunnen beoefend worden, geïntegreerd in dit vrijetijdcentrum.
• We kennen veel klachten over de huisvesting van de teken- en muziekacademie en we vragen ons af hoe het is het gesteld met nood aan huisvesting voor de fanfares en onze kunstenaars?
• Het LAD (Loois Archief en Documentatiecentrum) zit goed weggestopt in de kelder ... maar verdient ons erfgoed niet beter?
• We willen ook ruimten waar Looienaars kunnen experimenteren, vergaderen, ...
• We willen de verenigingen boxen geven waar ze hun spullen kunnen opslaan.
• Een ambitieuze gemeente als Tessenderlo verdient een volwaardige theaterzaal. Het huidige Cultuurhuis is achterhaald om een eigentijdse programmatie in te realiseren!
• Tot slot -maar zeker niet als laatste- willen we ook privéinitiatieven betrekken in de realisatie van dergelijk groots en toekomstgericht vrijetijdscentrum!

Elke Looienaar kan er terecht met vragen over vrije tijd, ontspanning, sport, toerisme, cultuur, informatie en kennis aan een centrale infobalie.
Het vrijetijdscentrum wordt uiteraard een thuisbasis voor verenigingen, particulieren en adviesraden voor het organiseren van activiteiten, tentoonstellingen, vormingen, educatieve programma's, vergaderingen, ... Het vrijetijdscentrum stelt niet alleen zijn zalen ter beschikking, het wil ook allerlei vormen van ondersteuning geven bij het organiseren van deze activiteiten. Op deze manier biedt het vrijetijdscentrum een goed gevuld en gevarieerd sociocultureel jaarprogramma aan.
Al deze elementen -en er zijn waarschijnlijk nóg andere behoeften en kansen- samen zijn een uitgelezen kans om één groot vrijetijds- en ontmoetingscentrum te realiseren, waar elke Looienaar kan komen ontspannen in optimale omstandigheden. Daarnaast wil het vrijetijdscentrum een vanzelfsprekende ontmoetingsplaats zijn voor iedereen.
We stellen dan ook uitdrukkelijk dat een dergelijk groot initiatief enkel kan gerealiseerd worden door alle Looienaars en mogelijke stakeholders te betrekken via een participatietraject over de inhoud van zo'n vrijetijdshuis.

Ook zijn er helaas een aantal minpunten terug te vinden in het meerjarenplan en missen we daarnaast een aantal erg cruciale beslissingen.
Waar het fameuze beleidsplan uitblonk in vaagheid en een gebrek aan ambitie, missen we in het meerjarenplan dat hier op deze gemeenteraad werd besproken vooral een hoopgevende visie voor de toekomst van Looi en een gebrek aan ambitie, in het bijzonder op milieuvlak.


Enkele voorbeelden …

 1. We begrijpen niet dat een zogenaamd progressief bestuur de zorg uit handen geeft en over laat aan het privé-initiatief door de bouw van een privé-rusthuis is onbegrijpelijk, zeker als we steeds mogen horen -gelukkig- over de gezonde financiële staat van het gemeentelijke rusthuis?
 2. Het “”ontwikkelen“” van het Kolmenveld is een andere beslissing die -later zal blijken- een historische vergissing zal genoemd worden. Het weinige kostbare groen in het centrum nog betonneren klinkt voor iedereen als complete onzin in de oren.
  In dat verband is het interessant om te vernemen wat het bestuur gaat doen met de vele honderdduizenden euro die van het gemeentefonds komen om te “open ruimte” te vrijwaren. Het gaat om volgende bedragen: 2020: 123 217,24 – 2021: 255 059,69 - 2022: 395 980,17 - 2023: 546 452,64 - 2024: 615 664,73 - 2025: 637 212,99
  Wat voorziet de gemeente om met deze middelen te doen? Wat staat er op de planning? De middelen gaan duidelijk NIET besteed worden aan het doel waar de Vlaamse overheid het geld voor bedoelde …
 3. We stellen, ondanks het voornemen van een fietsplan op te maken, dat de gemeente geen bijkomende investeringen doet om de zachte weggebruiker beter te bedienen om de switch van auto naar de fiets te realiseren, zoals het Vlaamse én Limburgse bestuur hier wél serieuze inspanningen wil doen.
 4. We lezen onthutsend weinig over verduurzaming van onze gemeente, al stond het beleidsplan hier bol van. We lezen véél te weinig rond de vergroening en ontharding van Tessenderlo. Wat de strijd tegen de klimaatverandering betreft, is het alsof we in het pré anuna of greta -tijdperk leven…
  In het bijzonder met alles in verband over klimaat, duurzame of groene ingrepen is dus het beeld van het orkest dat op de titanic blijft blijven spelen het meest treffend. Een paar muzikanten die rustig een muziekje blijven spelen alsof er niks aan de hand is. Op alle beleidsniveaus maakt de iedereen een prioriteit van klimaat maar in Looi blijft het beleidsgewijze oorverdovend stil …

Daarom zijn we vooral teleurgesteld, want we willen graag dat het goed gaat met Looi en de Looienaar. Dit meerjarenplan liet ons geen andere keuze dan tegen te stemmen.

UITSMIJTER
Het bestuur voorziet 1.600.000 euro voor een ondergrondse parking bij het Binnenhof. Nog véél mist en onduidelijkheid hangen over dit dossier, maar het zou geen openbare parking worden. Het bestuur zou deze dus gaan uitbaten als privéparking voor zij die daar een parking willen kopen.
Een zeer rare beslissing, want op de gemeenteraad van november, waar het RUP Binnenhof werd besproken, werd in alle talen ontkend dat een ondergrondse parking zelfs maar een mogelijkheid was. Het bestuur kan in elk geval al héél snel het geweer van schouder veranderen ...