De langste gemeenteraad ...

10 Oktober 2021

De langste gemeenteraad ...

Het was de langste gemeenteraad tot nog toe. Ik heb niet geklokt, maar het was ongeveer 23.45 uur ... Er stonden dan ook 3 hyperbelangrijke dossiers op de raad ter bespreking De fusie met Ham De mogelijke komst van een tweede gascentrale op Schoonhees Het nieuwe vrijetijdshuis Als wij het verloop van de gemeenteraad meemaakten, stelden wij ons -oprecht- méér dan eens de vraag: "Voor wie bestuurt dit gemeentebestuur eigenlijk? Wij vinden het alvast een rode draad door vele beslissingen heen dat zij vele beslissingen nemen tegen de belangen in van de gewone Looienaars!

1. Wat de fusie betreft, kunnen wij duidelijk zijn.
Aanvankelijk was Groen Tessenderlo voor de fusie. Wij geloofden in de samenwerking omdat we dan positieve Hamse elementen zouden kunnen overnemen: wij waren in gezamenlijke vergaderingen getuige van een positieve Hamse vergadercultuur en zien we ook het Hamse bestuur sterk investeert in openheid naar en participatie door de bevolking.

Maar mettertijd, als wij het Looise gemeentebestuur bezig zagen, verloren wij het geloof in de fusie. Het bestuur van Tessenderlo is niet uit op samenwerking met Ham, maar is wel de vijandelijke overname van Ham aan het voorbereiden, waardoor de positieve elementen wegvallen. Zo heeft de gemeente Tessenderlo een nieuw organogram uitgewerkt, waardoor zij zich op belangrijke administratieve functies versterkt, zodat de Hamse ambtenarij het onderspit zal delfen. Wij vrezen dat de goede elementen in de Hamse administratie hun heil snel elders zal gaan zoeken.

Een ander belangrijk element  is onze overtuiging dat als je fuseert, dat je dat dan best één keer goed doet. We vrezen dat we met deze kleine fusie (enkel Tessenderlo en Ham) binnen afzienbare tijd nog een grotere fusie krijgen opgelegd door de hogere overheid. Dan moeten we twee keer de fusiepijnen ondergaan...

Bovendien is voor Tessenderlo de fusie met Ham is qua schaalvergroting te onbeduidend. Van een gemeente met 20.000 naar 30.000 inwoners gaan levert geen grote voordelen op, zeker niet voor de kant van Tessenderlo.

Het is ook geweten dat een fusie veel tijd, energie en geld (alleen al méér dan 400.000 euro voor het consultancybureau!) zal opslorpen waardoor er minder gaat overblijven voor goed bestuur voor de bewoners.
Als het bestuur toch volhardt, één tip: gebruik die 400.000 euro voor Looise en Hamse ambtenaren, die de gemeenten kennen en die niet vertrekken als de fusie een feit is. Zo behoudt je de kennis!

Ook is de voorbereiding door beide besturen, in samenwerking met de consultancybureau, heel summier te noemen. Er zijn geen gedetailleerde studies gebeurd en er is nog minder besloten over hoe de samenwerking concreet gaat aangepakt worden.

Tot slot is voor ons de inspraak door de bevolking essentieel voor ons! Het gaat over de toekomst van onze gemeente waar we allemaal in leven. Enkel “het schoon verdiep” heeft de beslissing om te fuseren genomen en de Looienaars hebben hun stem niet mogen laten horen. Dit is niet correct en echt niet meer van deze tijd ….

Onze conclusie: Met deze fusie gaan we vooral de lasten ondervinden en te weinig genieten van de lusten …

 

2. De mogelijke komst van een tweede gascentrale op Schoonhees

Looi.nu haalde haar slag thuis: er komt een extra informatievergadering, nadat er een eerste online en in volle verlofperiode plaatsvond...
Hier bewijst de actiegroep haar impact al op het bestuur.

Wij de Looise Groenen deden in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en opnieuw in het voorjaar van 2020 het voorstel om de onbebouwde percelen van industriezone Schoonhees om te vormen naar KMO-zone met bedrijven zonder betekenisvolle uitstoot. Uiteraard werd dit voorstel weggewimpeld.

Wij beschouwen de passiviteit van het bestuur op dit vlak trouwens getuigen van een grote nalatigheid. Het bestuur had al veel langer paal en perk moeten stellen aan mogelijke uitbreidingen van zware industrie op Schoonhees. Met 3 Seveosbedrijven en nog een heleboel zware chemische industrie op 900 meter van het centrum en op 700 meter van natuurgebied De vallei van de 3 beken, krijgt de bevolking al genoeg te slikken? Het bestuur is immers toch zo goed in het opstellen van nieuwe RUP's, of mogen deze alleen de projectontwikkelaars en industriëlen dienen en niet de Looienaars? 

Groen Tessenderlo herhaalde haar lijn: geen bijkomende uitstotende industrie pal tegen het centrum, en vroeg nogmaals aan het bestuur om een negatief advies te formuleren inzake de gascentrale, waar zij tot op de dag van vandaag haar positief advies blijft verdedigen ...

Ter overweging toch nog eens even oplijsten:

 • Deze tweede gascentrale zou op minder dan een kilometer van de bebouwde kom komen te liggen.
 • De centrale komt te liggen op 700 meter van de Vallei van de Drie beken
 • Onder andere de uitstoot van NOx, SO2, CO, NH3 & fijn stof en het lawaai van de centrale zal een negatieve impact hebben op het dagelijkse leven van veel inwoners.
 • Ook wordt er meer dan twee hectare waardevol bos wordt gekapt.
 • De centrale heeft 12 miljoen liter koelwater per dag nodig uit het Albertkanaal en zij loost verwarmd, met chloor verrijkt, water terug in het Albertkanaal.
 • De mastodont zou tot slot 2,4 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, 25 keer zoveel als alle inwoners van Tessenderlo samen.

Wij wensen de actiegroep nog veel succes en volharding toe, want het gemeentebestuur blijft alvast nog steeds potdoof voor hun bezorgdheden.

 

3. Het nieuwe vrijetijdshuis

Hoe zuur was het kennis te nemen met dit plan, waar we méér dan één jaar op moesten wachten ...

De berg, want de verwachtingen waren hoog gespannen, baarde een mismaakte muis, want wat een gedrocht werd op de gemeenteraad gepresenteerd!
Laat ons duidelijk zijn: Groen is ook voorstander van een nieuw vrijetijdshuis. Maar onze concrete aanpak en invulling is héél anders dan waar het bestuur nu mee op de proppen komt. En dat gaat ons weer méér dan 10.000.000 euro kosten. 

Het bestuur hield de hoogste geheimhouding in acht. (Graag had ik het vergeleken met de geheimhouding omtrent het Manhattan Project maar het gezien het gebrek aan historische kennis bij het gemeentebestuur heb ik het maar gelaten ...) Niemand buiten het schoon verdiep wist van de stavaza en de schepen moest langer dan een jaar de lippen stijf op elkaar houden op de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente. En dat voor een project dat met gemeentebelasting wordt gefinancierd en waar elke Looienaar zijn 'derde plek' moest gaan vinden... Bergrijpe wie kan!

Wij vonden dat alle registers van inspraak en participatie bij dit project moesten opengetrokken worden. Het wordt immers het vrijetijdshuis voor alle looienaars waar zij hun vrijetijd gaan beleven. Maar niets was minder waar: de ganse Looise bevolking is buitenspel gezet, inclusief de gemeenteraad ...T

Dan denk je dat je alles al gezien hebt, tot ze de locatie bekendmaken: het bestuur wil dit gedrocht gaan bouwen op het Kolmenveld. Kortweg: dit is een historische vergissing van eerste orde! Het weinige openbaar groen dat we in Tessenderlo centrum nog rijk zijn en waar de vele appartementsbewoners nog terecht konden, gaan ze nu zelf ook nog eens volbouwen en betonneren ... in plaats van er een mooi park van te maken en er natuur te laten.
Door de inplanting in het Kolmenveld organiseert het bestuur bij aanvang van de voorstelling een file op de Kolmen en uiteraard ook eentje bij het einde van de voorstelling. Leuk voor de mensen die daar wonen ...

Waarom het een gedrocht is, vraag je? ELK, maar ook élk cultuurhuis of vrijetijdshuis dat ik ken, heeft op zijn minst een cafetaria en meestal een brasserie. Je gaat iets eten voor de voorstelling, woont de voorstelling bij en nadien praat je bij met een goed glas. Dit wordt onmogelijk in het vrijetijdscentrum van het schoon verdiep. Die derde plek in het vrijetijdscentrum wordt vooral een heel droge plek, dat is duidelijk.

Een nieuwbouw in het Kolmenveld, maar wat met de bestaande infrastructuur op de Vismarkt? Geen idee wat ze willen gaan doen met de bib? Totaal geen idee wat de renovatie van de polyvalente zaal gaat kosten? 

Tot slot: in hun beleidsplan roept het gemeentebestuur de bevolking op om bij renovatie te kiezen voor passiefhuisrenovatie, maar zelf gaan ze niet het goede voorbeeld geven, hoor. Hoe ongeloofwaardig kan je zijn, vragen wij ons dan af?

Groen Tessenderlo had met de gemeenteraadsverkiezingen ook een voorstel tot vrijetijdshuis. Dit ging een stuk verder dan wat het huidige bestuur met hun pietepeuterig plan. 

 1. Vooraf: steeds en altijd wilden wij hierrond een brede inspraak opzetten. Dit gebouw moest de derde plek worden van alle Looienaars, waar iedereen zich thuis zou kunnen voelen en waar iedereen steeds binnen en buiten kan stappen. Een plek waar iedereen elkaar ontmoet. Dus ook iedereen zijn zeg hierover!
 2. Wij planden dit in de periferie van het centrum. We willen vermijden dat iedereen het centrum moet inrijden.
 3. Een derde plek voor de jongeren: de jeugd heeft dringend nood aan een eigentijds jeugdhuis met een uitgelezen programmatie en een Looise fuifzaal, zodat zij in onze gemeente kunnen fuiven.
 4. Wij zagen nog meer noden bij een aantal verenigingen en organisaties: de gemeentelijke sporthal 'De Voordijcker' is verouderd, de muziekacademie is slecht gehuisvest en hoe met de fanfares, Het LAD (Loois Archief en Documentatiecentrum) zit goed weggestopt in de kelder ... maar verdient ons erfgoed niet beter? We wilden de verenigingen boxen geven waar ze hun spullen kunnen opslaan.
 5. Een must waren ook ruimten waar Looienaars zelf aan de slag konden gaan en kunnen experimenteren.
 6. Tot slot wilden we ook privéinitiatieven betrekken in de realisatie van dergelijk groots en toekomstgericht vrijetijdscentrum! Dit is een uitgelezen kans om één groot vrijetijdscentrum te realiseren, waar elke Looienaar kan komen ontspannen in optimale omstandigheden. In Herselt geven ze ons het goede voorbeeld met De Mixx!

Wat een gemiste kans. Wij voelen plaatsvervangende schaamte!