De drie grote werken van Groen Tessenderlo

19 Maart 2018

De drie grote werken van Groen Tessenderlo

Groen wil van Looi een gemeente op mensenmaat maken, waardoor het nog een leukere plek wordt om er te wonen en te ontspannen. Daartoe plannen we 3 grote werken, 3 grote investeringen die we in de komende legislatuur wensen te realiseren:1. Een gloednieuw en modern vrijetijdscentrum voor alle Looienaars2. Een lokaal en functioneel fietspadennetwerk dat alle belangrijke plaatsen van Looi met elkaar verbindt3. Gezellige markten en centra, met veel terrasjes, groen en kansen tot ontmoeting. Zeker ook in de gehuchten & een totale make over van het centrum van Looi

1. Een gloednieuw en modern vrijetijdscentrum

Jarenlang is er te weinig structureel geïnvesteerd in gebouwen om vrije tijd in te beleven.

  • De jeugd heeft nood aan een eigentijds jeugdhuis met een uitgelezen programmatie en een Looise fuifzaal, zodat zij in onze gemeente kunnen fuiven (lees meer onder het luik jeugd).
  • Daarnaast is de gemeentelijke sporthal 'De Voordijcker' verouderd en ook de culturele infrastructuur is uitgeleefd.
  • We horen veel klachten over de huisvesting van de muziekacademie en we vragen ons af hoe het is het gesteld met de fanfares?
  • Het LAD (Loois Archief en Documentatiecentrum) zit goed weggestopt in de kelder ... maar verdient ons erfgoed niet beter?
  • We willen ook ruimten zodat Looienaars kunnen experimenteren.
  • We willen de verenigingen boxen geven waar ze hun spullen kunnen opslaan.
  • Een ambitieuze gemeente als Tessenderlo verdient een volwaardige theaterzaal en ziet dat het huidige Cultuurhuis achterhaald is om een eigentijdse programmatie in te realiseren!
  • Tot slot willen we ook privéinitiatieven betrekken in de realisatie van dergelijk groots en toekomstgericht vrijetijdscentrum! Dit is een uitgelezen kans om één groot vrijetijdscentrum te realiseren, waar elke Looienaar kan komen ontspannen in optimale omstandigheden. In Herselt geven ze ons het goede voorbeeld!
    En er zullen nog wel noden en kansen zijn die we hier niet vermelden. We stellen dan ook uitdrukkelijk dat een dergelijk groot initiatief enkel kan gerealiseerd worden door alle Looienaars en mogelijke stakeholders te betrekken bij inspraakmomenten over de inhoud dat zo'n vrijetijdscentrum dient te krijgen.

Zo een gebouw kan Looi doen bruisen en een nieuw elan geven!

2. Een lokaal en functioneel fietspadennetwerk dat alle belangrijke plaatsen van Looi met elkaar verbindt
De Schoterweg heeft eindelijk een nieuw fietspad. Deze investering juichen we volmondig toe. Maar er is nog véél werk aan de winkel als we van Tessenderlo een echte fietsgemeente willen maken. Hierover lees je meer in ons luik mobiliteit.

3. Plannen van kwaliteitsvolle open en groene plaatsen in de centra, ook in deze van de gehuchten
Overal waar het gemeentebestuur toelaat om appartementen te bouwen, heeft zij de plicht -al dan niet samen met de projectontwikkelaars van die appartementen- om op wandelafstand een kwaliteitsvolle, publiek toegankelijke groene én open ruimte te voorzien.
De markt in het centrum is een weinig aantrekkelijke plaats. Een markt hoort een aangename ontmoetingsplek te zijn, vol met terrasjes, een waterpartijtje en leuke groene plekjes met banken. Wie is er gelukkig met 'ons met' zoals ze er nu bijligt?