Dirk Camps

31 Augustus 2018

Dirk Camps

Gemeenteraadslid

Geboren en getogen Hulstenaar en nu wonend op de Geelsebaan. Papa van Simon en Willem. Ik ben actief als lokaal ambtenaar (eerst op de milieudienst, nu bibliothecaris) in een buurgemeente waardoor ik de werking van een gemeente zeer goed ken.

Ik wil samen met alle Looienaars werken aan een meer menselijke, eerlijke en gezonde gemeente.

Met Groen wil ik keihard gaan voor een positieve en duurzame verandering in de nieuwe fusiegemeente Tessenderlo-Ham (zo gok ik)!

 

  1. Ik ga voor een bestuur dat luistert naar haar inwoners en haar betrekt bij belangrijke beslissingen. Dus geen bezwaren steeds gewoon aan de kant schuiven, maar er rekening mee houden.
  2. Een mobiliteitsbeleid waar we de modal shift realiseren. In Tessenderlo voelt 70% van de fietsers en 60% van de fietsers zich al eens onveilig én wordt er weinig gefietst (tov het gemiddelde in Vlaanderen). Daarom dient er dringend een inhaaloperatie te gebeuren voor de stappers en trappers
  3. Een leuke, veilige en gezonde woonomgeving voor al onze inwoners.
  4. Een ambitieus milieubeleid. Willen we vermijden dat onze kinderen opdraaien voor ons non-beleid, dan moet er nu actie ondernomen worden. Méér natuur, meer biodiversiteit, minder CO²-uitstoot, ... Superbelangrijk is dat we alle mensen meenemen om deze aanpak te realiseren, ook de financieel zwakkeren

Contact:  0472 508 727 - [email protected]