Groen Tessenderlo gaat keihard voor duurzame mobiliteit in Tessenderlo

27 Maart 2017

Groen Tessenderlo gaat keihard voor duurzame mobiliteit in Tessenderlo

Wij zijn tegen Parijs-Roubaix … in Tessenderlo Groen Tessenderlo juicht toe dat de fietspaden langs de Schoterweg grondig worden vernieuwd. Wél is dit natuurlijk rijkelijk laat, maar beter laat dan nooit … Ondertussen ligt het fietspad erbij in een schandalige staat. In het verleden zijn er wel stukken hersteld, maar dit is recent niet meer gebeurd. Groen Tessenderlo rekent er op dat de vernieuwing van het fietspad op de Schoterweg zéér snel gerealiseerd wordt. Het is immers onverantwoordelijk dat de gemeente dit fietspad zo heeft laten verloederen. Wij kunnen perfect begrijpen dat ouders hun kinderen niet via dit fietspad naar school willen laten fietsen, want dit fietspad is er erger aan toe dan de kasseistroken van Parijs-Roubaix!ZEER DRINGEND ACTIE GEEIST!

De 3 fundamenten voor een duurzaam fietsbeleid
1. Alles start met STOP
Groen Tessenderlo vraagt dat het bestuur dringend werk maakt van een STOP-verkeersbeleid. Deze visie dient getoetst te worden bij elke mobiliteitsingreep en -beslissing die uitgevoerd en genomen wordt.
Het STOP-principe stelt een rangorde op van vervoerswijzen: in het verkeersbeleid moet er eerst aandacht gaan naar de stappers (voetgangers), dan naar de trappers (fietsers), vervolgens naar het openbaar vervoer (tram of bus) en pas in laatste instantie naar de privé-wagen.
Maar -nu-, met de beslissing van vanavond over het fietspad van de Schoterweg, leggen we in deze nota de focus op het fietsbeleid.
 
2. Alles begint 3 zaken: met fietsinfrastructuur, fietsinfrastructuur, fietsinfrastructuur
Een goed uitgebouwde fietsinfrastructuur is dé voorwaarde om mensen te laten kiezen voor de fiets voor hun meeste verplaatsingen. Met een mooi sensibiliserend artikel in het informatieblad zal er helaas niets veranderen. Enkel als de fietsinfrastructuur op punt staat, stapt de weggebruiker over op de fiets voor zijn verplaatsingen. Elk onderzoek over fietsbevordering leert ons dat investeringen in infrastructuur dé prioriteit is om mensen op de fiets te krijgen en om de auto één keer of meer op stal te houden.
 
3. Op levenskwaliteit staat geen leeftijd
We willen onze kinderen niet opvoeden tot achterbankkinderen. Ook willen we de dagelijkse files aan de scholen vermijden. Daarom moeten we onze weginfrastructuur zo inrichten dat een kind van acht jaar veilig en zelfstandig naar school kan fietsen. Dit geeft kinderen vrijheid om zich te verplaatsen (ook naar de jeugdbeweging, naar vriendjes, …) en deze vrijheid geeft zelfvertrouwen. Ook mag het voor de ouders niet aanvoelen aanvoelen als een gewaagde keuze wanneer je je kind alleen laat fietsen. Zo heeft elk kind zelfstandige mobiliteit, waardoor we ook zelfzekere, gezonde en gelukkige kinderen krijgen.
Is de weginfrastructuur veilig voor kinderen? Dan is de weg ook veilig voor onze ouderen!
 
Sterkhouders voor een duurzaam fietsbeleid
Voor Groen Tessenderlo omvat een duurzaam fietsbeleid voor Tessenderlo de volgende 7 elementen (met een aantal concrete voorbeelden):
 1. Een aantal goede, brede, veilige en vrijliggende fietswegen die belangrijke bestemmingen in Tessenderlo met elkaar verbinden.
  1. Fietspaden vanuit de deelgemeenten naar het centrum.
   1. Een korte, rechtstreekse, duidelijke en veilige fietsweg vanuit Engsbergen naar het centrum
    ​Tenzij je ver omrijdt, heb je weinig fietspaden vanuit Engsbergen naar het centrum. Wel zijn er verschillende kleinere wegen, die naar het centrum leiden. Hiermee zou een fietsroute samengesteld moeten worden die als fietsweg kan dienen en waar autoverkeer zoveel mogelijk zou moeten vermeden worden.
   2. Een totale ‘make-over’ van de fietspaden langs de Hulsterweg en de Geelsebaan naar het centrum
   3. Een fietsweg vanuit het centrum naar natuurgebied Gerhagen
    ​Een fietsweg waardoor je ontspannen met je kinderen naar de speeltuin of de VVV-toren kan fietsen of onze senioren rustig naar de vijver kunnen fietsen in het natuurgebied.
  2. Een fietssnelweg langs de spoorweg van (zelfs vertrekkend vanuit Ham) het stationnetje aan de Hulsterweg naar Diest Station.
   De huidige weg die door fietsers wordt genomen langs de Tessenderloseweg en de Nieuwedijkstraat is onveilig, want een smal fietspad voor twee richtingen langs een snelle autoweg. Bovendien is het sterk verhoogd, wat angst opwekt om er van af te fietsen.
   De fietssnelweg brengt de fietser langs het natuurschoon via de spoorweg op een autovrije route naar het station. Hier is dringend overleg nodig met de stad Diest.
   ​Trouwens: Stad Leuven (met burgemeester Tobback) ijvert voor een fietssnelweg Diest-Leuven langs de spoorweg!
 2. (verdere) Uitbouw van een netwerk van trage wegen, waar de zachte weggebruiker gebruik van kan maken.
 3. Voldoende overdekte en veilige fietsparkings, overal verspreid over de gemeente, maar zeker in het centrum. Aan het gemeentehuis dient de fietsenstalling overdekt én uitgebreid te worden + in het centrum dienen bijkomende overdekte fietsenparkings voorzien te worden, zodat mensen zin hebben om met de fiets naar het centrum te komen en hun fiets veilig kunnen stallen.
 4. Fietsers hebben standaard voorrang op gemotoriseerd verkeer op de weg. Ook kunnen zij op elke weg in de twee richtingen fietsen. Er worden enkel fietspaden bijgebouwd en het is uitgesloten dat fietspaden verdwijnen.
  1. Het fietspad in de Neerstraat ter hoogte van het Kraanhof zou verdwijnen voor een vlotte doorgang van de wagens te verzekeren??? Dit kan natuurlijk niet!!! Andere oplossingen graag!
  2. In ​bijvoorbeeld de Diesterstraat en de Neerstraat mogen de fietsers vanaf de markt niet inrijden.
  3. Eenrichtingsverkeer voor auto’s in de Stationsstraat vanaf het college tot aan de Heilig-Hartlaan, zodat fietsers en voetgangers zich op een veilige manier kunnen bewegen. Nu staan er (net als langs de Neerstraat) van die draken van paaltjes … om duidelijk te maken dat de auto’s niet op het voetpad mogen rijden???
 5. Een gemeentelijk fietsmeldpunt, waar inwoners steeds terecht kunnen met vragen, opmerkingen, verbetervoorstellen. Als mensen weten dat ze au serieux genomen worden en dat er naar hen geluisterd wordt, dan kunnen hier veel goede suggesties samenkomen, die het fietsen in Tessenderlo kan verbeteren en aantrekkelijker maken.
 6. Uitvoering van het Vlaams Fietscharter.
  In dit charter worden uitgangspunten en engagementen voor een sterk fietsbeleid vastgelegd. Het benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen voor functionele en recreatieve doeleinden. Gemeenten die het document ondertekenen, verbinden zich ertoe maatregelen te nemen en acties op te zetten voor minstens drie van de uitgangspunten en engagementen.
 7. De voorbeeldfunctie van het bestuur.
  ​Renaat Landuyt (burgemeester Brugge) zegt (in De Standaard van 25/3): “als de mensen mijn fiets tegen de muur van het stadhuis zien staan, weten ze dat ik binnen ben.” Duidelijker kan niet!
 
Afrondend
Het mag duidelijk zijn dat de fiets een win-win-win-… is! Daarom vraagt Groen-Tessenderlo dat het bestuur kiest voor een doordacht, radicaal en voluntaristisch fietsbeleid. Alle gemeentebesturen investeren momenteel sterk in een fietsbeleid, zeker nu de elektrische fiets, een absolute changemaker, méér en méér doorbreekt.
Waar wachten we in Tessenderlo nog op???