Een bijenplan voor Tessenderlo

06 April 2021

Een bijenplan voor Tessenderlo

Bijenplan voor onze gemeente We hebben een tijd moeten aandringen, maar het is er nu: een Loois bijenplan.Het behoud van de biodiversiteit is één van onze grootste uitdagingen! Ook op lokaal vlak is actie nodig. Bijen zijn onze belangrijkste bondgenoten in de voedselproductie, maar ... ze sterven letterlijk uit. Honingbijen verdwijnen uit hun kasten en studies tonen aan dat de wilde soorten het zo mogelijk nog slechter doen. Hoog tijd dus voor het nemen van acties om de bijen te helpen. De belangrijkste doelstellingen van het Looise plan zijn: Inzetten op het verbeteren van de leefomstandigheden voor bijen. Bijen hebben voldoende voedselbronnen en nestgelegenheid nodig. Daarnaast worden ze extra verzwakt door het pesticidegebruik en het voorkomen van ziektes en parasieten. Activeren van alle inwoners van Tessenderlo bij de aanpak van de bijenproblematiek bijvoorbeeld door hen aan te zetten om zelf een bloemenweide aan te leggen, voor nestgelegenheid in hun tuin te zorgen en geen pesticiden te gebruiken. Ondersteunen van de Looise imkers en het bevorderen van hun onderlinge samenwerking. Hoe kan jij helpen?Door het zaaien van bijvriendelijke bloemzaden die je kan bestellen bij de Looise imkerbond “verenigde Taxanders”. Welke zaden kan je bestellen? tubinger; brandenburger; gönninger. Wat is de kostprijs? €10 - €15/kg voor tubinger en brandenburger. Deze kunnen gebruikt worden voor grote oppervlakten. €50 - €55/kg voor gönninger. Dit prachtig mengsel dat 60-80 cm hoog wordt, bevat 54 bloemsoorten en bloeit van mei tot november. Ideaal voor tuinen en bloembakken. Zaaien doe je half april. Bestellen kan via de imkerbond “verenigde Taxanders” of via e-mail [email protected]. Lees hier het volledig plan.