ik had een droom

21 Mei 2018

ik had een droom

ik had een droomheel ongewoonwat ik zei of wat ik dachtwas meteen in orde gebracht al snel had ik het dooren als groene ging ik ervoormet al onze doelen in de handwerd het echt wel heel plezant. onze politiekers uit Brussel staddie heb ik goed beet gehadik zette hen op het minimum loonnu zongen ze plots een andere toon. de afvalovens liet ik sluitendus iedereen kon gerust naar buitenelke inwoner van looi heb ik erbij betrokkenen zo zijn we dan eindelijk vertrokken. er werd gezorgd voor het grote gemisveel groen wat zo onontbeerlijk iswandelen, spelen en met de hond naar buitennu kunnen we daar allemaal naar fluiten. om over de fiets nog maar te zwijgenwe moeten degelijke paden krijgenik werkte een plan uit dat elke straatzomaar naar een ander fietspad overgaat. de jeugd mogen we ook niet vergetendie hebben lang genoeg op hun honger gezetende interesse was één groot domeindat alléén voor hen zou zijn armoede mag hier niet bestaandus deed ik daar ook wat aanik hielp alle broodnodige zaken te recupererenmoeten we echt allemaal proberen. tot slot het mag niet zomaar een droom blijvenmaar dan mogen we niet langer zwijgengeef mens, natuur en vrije tijdde grootste prioriteit