Elke Looienaar leeft in een kwaliteitsvolle buurt.

22 Augustus 2018

Elke Looienaar leeft in een kwaliteitsvolle buurt.

Elke Looienaar heeft recht op een leuke buurt om in te wonen!

 • Groen wil dat Tessenderlo geen slaapgemeente is, maar wél een bruisende en warme gemeente. De directe woonomgeving en de kwaliteit hiervan, speelt hierin een cruciale rol, want deze bepaalt sterk het gemeenschapsgevoel.
 • Daarom gaat Groen voor leefstraten, die veel méér zijn dan louter wegen om de auto’s zo snel mogelijk te laten passeren. Wij willen mooie groenaanplantingen, een bank, speelhoeken, … Straten dienen ontmoetingsplaatsen voor buren en kinderen te zijn.
  Daarnaast willen we ook mogelijkheden creëren voor speelstraten, schoolstraten en fietsstraten.
 • Het centrum in Looi moet zo snel mogelijk verkeersluw worden gemaakt. Er mogen zeker nog een aantal parkings (voor senioren, mensen met een beperking) blijven, maar we willen vooral méér ruimte voor terrassen, zithoeken, fonteintjes, bomen en bloemen. We willen dat de markten ontmoetingsplaatsen worden. Niet alleen in Looi centrum, maar ook in Hulst en de andere deelgemeenten is nog véél werk aan de winkel!
 • Appartementen
  De vele appartementen in Tessenderlo vragen om een specifieke aanpak om het wonen aangenamer te maken. Groen vraagt op wandelafstand voor de appartementsbewoners een openbaar groene plek of park.
  Ook dienen oplossingen gezocht te worden voor hun afval. In de omgeving van appartementen en minstens in elke deelgemeenten richt Groen mini-recyclageparken of sorteerpunten in waar het afval ondergronds wordt ingezameld.
 • Groen voorziet een GFT-ophaling in bepaalde wijken met veel appartementen en combineert dit met stimulansen voor thuis- of wijkcomposteren.
 • Wij streven naar aangename omgevingen. Daarom willen we de scholen ondersteunen in het vergroenen van hun speelplaatsen en organiseren we ondergrondse afvalinzamelpunten in Looi.