Gemeenteraad van oktober

24 Oktober 2019

Gemeenteraad van oktober

Groen had 2 agendapunten toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad in oktober: Fietsstraten aan schoolomgevingen Fietssuggestiestroken Kolmen en Gerhagenstraat   1. FIETSSTRATEN Veiligheid voor de zachte weggebruiker op de weg is voor de groenen een absolute prioriteit. Zeker in de buurt van schoolomgevingen moet daar extra zorg aan besteed worden. We willen toch dat onze kinderen veilig met de fiets naar school kunnen? Ideaal voor schoolomgevingen zijn schoolstraten, waarbij de onmiddellijke omgeving van de school tijdens de aanvang en het einde van de schooltijd tijdelijk wordt afgesloten, maar dat is misschien wat ambitieus voor ons bestuur? Daarom vroegen we op de laatste gemeenteraad naar een onderzoek om de schoolomgevingen veiliger te maken en meer in het bijzonder om fietsstraten te maken van de straten waar scholen gelegen zijn. In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. We beseffen dat fietsstraten niet zaligmakend zijn, we zijn er wél van overtuigd dat de veiligheid van de fietser sterk zal toenemen. De repliek van de burgemeester was een beetje voorspelbaar. Hij wees er op dat het bestuur al veel inspanningen heeft geleverd om veilige schoolomgevingen te creëren. En hij kondigde aan dat de gemeente een fietsplan gaat opmaken. “Beter laat dan nooit”, dachten we, en ook stelden we dat wij steeds willen meedenken en -werken aan alle initiatieven van het bestuur hieromtrent wil nemen!   2. FIETSSUGGESTIESTROKEN Op de gemeenteraad van september werd gesteld door Groen dat de fietssuggestiestroken op de Processieweg een stap in de goede richting zijn, maar dat op deze weg échte fietspaden toch wel een must zijn. Groen deed nu het voorstel om op de Kolmen (eerste deel aan de Geelsebaan) en Gerhagenstraat (vanaf Hommelbeek tot aan Kolmen), twee drukke straten waar véél jongeren fietsen en vaak te hard wordt gereden fietssuggestiestroken aan te brengen. Met deze okeren fietssuggestiestroken wordt de rijbaan optisch versmald en wordt de positie van de fietser aangeduid. Het overige verkeer wordt gewezen op het medegebruik van de rijbaan door de fietser. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer. Groen is voorstander om fietssuggestiestroken te realiseren op brede wegen waar geen fietspaden zijn. Naast de Kolmen en de Gerhagenstraat, waar geen fietspaden voorzien zijn, kan dit een verbetering inhouden voor een veiliger verkeer. En ongetwijfeld zijn er nog straten waar dergelijke fietssuggestiestroken een meerwaarde kunnen zijn? Het antwoord van de burgemeester, met betrekking tot de Gerhagenstraat, was naast de kwestie. Hij wist te vertellen dat deze wordt uitgerust met fietspaden van Sparrenweg tot Hommelbeek. Wij vroegen fietssuggestiestroken voor het overige deel van deze straat … :-) De Kolmen zal herbekeken worden, zei de burgemeester,  in functie van het mobiliteitsplan en de herinrichting van deze straat. Daarnaast is het aanbrengen van fietssuggestiestroken niet goedkoop, vertelde hij. De burgemeester wil meer en veiliger fietsen in Tessenderlo waarmaken zoals opgenomen in het politieke beleidsplan. Helaas blonk dit plan uit in vaagheid en bevatte dit enkel héél vrijblijvende principes en geen harde engagementen. Natuurlijk juichen wij toe dat het bestuur meer en veiliger fietsen wil, maar zien voorlopig weinig daadkracht. Al te vaak wordt verwezen naar hoge kosten (is dit zo?) en naar allerlei plannen en voornemens. Groen gaat de druk op de ketel houden en aandringen op timing van werken en concrete realisaties. Tot slot is Groen erg opgetogen over het voornemen om een gemeentelijk fietsplan op te maken. Wij rekenen er op dat de gemeente haar inwoners en de gemeenteraad betrekt bij het opmaken van dergelijk plan.