Communicatie, inspraak voor en participatie van alle Looienaars

20 Maart 2018

Communicatie, inspraak voor en participatie van alle Looienaars

Groen Tessenderlo wil de Looienaars laten meespreken over hun buurt en de grote projecten die de gemeente plant. Dat kan via participatietrajecten, gespreks- en infoavonden maar ook via de sociale media. Groen wil de mensen samenbrengen om over hun toekomst én die van Tessenderlo te praten en na te denken.

Er zit heel veel kennis en wijsheid bij de Looienaars. Daarom is het niet meer dan logisch om hen  te raadplegen, zodat er betere oplossingen en ideeën op tafel komen voor concrete dossiers in Tessenderlo.
Nu is het al te vaak zo dat het gemeentebestuur een informatiemoment organiseert als alles reeds beslist is. De Looienaars worden dan geïnformeerd over wat er staat te gebeuren. Wij willen in dialoog treden met de betrokkenen op het moment dat er nog niets beslist is en alles nog mogelijk is. Op die manier worden betere beslissingen genomen en wordt een draagvlak gecreëerd voor de uiteindelijke beslissingen.

Groen gelooft ook in initiatieven die van onder uit genomen worden door de mensen zelf. Wij willen dan ook voluit lokale en burgerinitiatieven ondersteunen waar mogelijk en nodig. Ook staan wij positief tegenover de invoering van wijkbudgetten, zodat de burgers zelf kunnen bepalen met wat en hoe zij hun buurt wensen in te richten of te verfraaien.

We willen de burger betrekken bij het democratisch proces. De Looienaar wordt dus adviseur, medeontwerper en coproducent van het beleid. Looienaars ontwikkelen ideeën, beslissen in onderling overleg en maken het beleid van de toekomst mogelijk. Daarbij maken we ook gebruik van internet en sociale media. We willen een transparante democratie: begrijpbaar en toegankelijk voor iedereen.

Sommigen beweren dat te veel inspraak het beleid zou hinderen. Dit vinden wij helemaal niet terecht. Te laat georganiseerde of te weinig inspraak levert net frustraties op. Daarom voegen wij zo vroeg mogelijk inspraak en participatie aan het besluitvormingsproces toe. Dat versterkt en vergemakkelijkt de beslissingen.

Met deze ingrepen geven we de Looise democratie zuurstof.