Jeugd

18 Maart 2018

Jeugd

Jongeren worden vaak omschreven als lastige hangjongeren die kliekjes en bendes vormen ...Groen gaat daar niet in mee: jongeren zijn levenslustig, hoopvol, positief, ondernemend, sociaal ... You name it, they've got it! :-) Onze jongeren zijn de toekomst en Groen Tessenderlo wil hen alle kansen geven om uit te groeien tot fijne volwassenen.

In overleg met jongeren wordt best bepaald welke accenten essentieel zijn voor een goed jeugdbeleid. Het is heel belangrijk voor Groen om steeds in gesprek te gaan met de jongeren, om hen te bevragen of er pijnpunten, tekorten of noden zijn. Op die manier kunnen we het beleid voor de jongeren bijsturen, steeds in overleg.

Groen Tessenderlo schuift toch al enkele prioriteiten naar voren!

Moderne fuifzaal
"Er wordt al 20 jaar gesproken over de bouw van een Looise fuifzaal, maar de eerste steen moet nog steeds gelegd worden... Jeugdhuis Tessloo wordt in 2019 afgebroken om appartementen te bouwen... Wat jeugdbeleid betreft is er nog véél werk aan de winkel!
De Looise jeugd gaat noodgedwongen fuiven in de buurgemeenten of verder... Vaak organiseren ze daar ook feestjes: de vaten zijn er immers veel goedkoper dan in de Looise zalen!
Waar is de tijd dat er elke week een fuif in Looi was met honderden Looise jongeren? Hoog tijd dat er eindelijk werk gemaakt wordt van de bouw van een fuifzaal! Ook MOET de drank goedkoper (de gemeente mag geen winst maken op het werk van onze jongeren) en de procedures eenvoudiger om een zaal te huren en om een fuif te organiseren.

Een jeugdhuis in Tessenderlo
Jeugdhuis Tessloo wordt afgebroken. Van een werking in Jeugdhuis 't Muuzaaike is al jaren geen sprake meer. Waar beter dan bij een fuifzaal kan er een jeugdhuis gebouwd worden? Zo kan onze jeugd in een niet-commerciële omgeving op stap gaan binnen Tessenderlo. Met een moderne infrastructuur kan een jeugdhuis ook véél meer betekenen dan enkel café of fuifzaal zijn. We denken dan aan culturele activiteiten, workshops, ...

Geen ontmoedigende procedures
We horen al te vaak zeggen dat de vele en ingewikkelde procedures initiatieven fnuiken van jongeren. Als jongeren 10 documenten moeten invullen vooraleer ze een evenement kunnen organiseren, dan haken zij af. Dit moet eenvoudiger kunnen.

Ruimte tot experimenteren & om rond te hangen
Waar kunnen onze jongeren nog rondhangen zonder dat ze scheef bekeken worden? Waar is ruimte voor hen waar ze hun energie op constructieve wijze kunnen inzetten en iets kunnen ondernemen? Hier is dringend werk aan de winkel!

Oefenterrein voor beginnende chauffeurs op het grondgebied van Tessenderlo.

Een opbouwwerker die, in samenwerking met de jeugddienst en het jeugdhuis, aan de slag gaat met jongeren. Zo kunnen jongeren hun weg vinden in Looi en hun vrijetijd zinvol invullen.