Looienaars houden van méér natuur en groen.

22 Augustus 2018

Looienaars houden van méér natuur en groen.

Groen maakt letterlijk en figuurlijk gelukkig!

  • Groen is voor het behoud en de bescherming van al de waardevolle natuur in Tessenderlo. Daarnaast wensen we méér natuur te realiseren! Natuur mag zich niet beperken tot Gerhagen, maar moet in elk gehucht, elke wijk en elke straat (straatgroen, gevelgroen en groendaken) aanwezig zijn.
  • Groen streeft naar méér natuurontwikkeling in Tessenderlo. Elke groene plek méér zorgt voor een gezonder leefmilieu en meer biodiversiteit, dus waar wachten we nog op?
  • Groen zal sterk actief werken aan de versterking van de biodiversiteit. Er dienen initiatieven op te starten om fauna en flora te versterken. Zo kan de gemeente gronden aankopen of natuurverenigingen ondersteunen bij het aankopen van gronden om waardevolle natuur te ontwikkelen. Ook kunnen subsidies (voor de aanleg van tegeltuintjes, …) voorzien worden die de biodiversiteit versterken of uitgekeerd worden aan verenigingen of organisaties die deze versterken. Tot slot zal de bevolking gesensibiliseerd worden (campagnes rond ontrading van gif, aanplanten van groen, diervriendelijke tuinen voor bijen, vogels, …).
  • Ook gaan wij voor de vergroening van de speelplaatsen in de Looise scholen, willen we meer groene en avontuurlijke speeltuinen in de wijken en trachten we in elke buurt waardevol groen een plaats te geven.
  • We wensen oude trage wegen te herwaarderen, maar ook gericht nieuwe trage wegen te ontwikkelen
  • Waardevolle bomen moeten niet alleen geïnventariseerd worden, maar er dient een gemeentelijk plan ontwikkeld te worden en de bestaande bomen dienen ook écht beschermd te worden. Groen is voor een bomen- en bosontwikkelingsplan voor Tessenderlo!
  • Elke Looienaar heeft recht op groen in zijn directe woonomgeving. Wij willen woon- en wijkgroen voor elke Looienaar.
  • Woongroen moet altijd aanwezig zijn. Het heeft een esthetische functie en bepaalt mee het karakter Binnen de 400 meter vindt iedereen buurtgroen van minstens 1 hectare. Buurtgroen heeft een zekere sociaal-recreatieve functie. Op deze plaatsen kunnen mensen terecht voor een kort rustgevend verblijf in het groen. Het zijn de groene ruimten waar mensen elkaar ontmoeten, de hond uitlaten, waar ouders komen met kinderen en waar kinderen kunnen spelen. De klemtoon ligt er vooral op de rustige, stille recreatie.
  • Wijkgroen vindt iedereen op minder dan 800 meter van zijn woonplaats. Gaat het over bossen of natuurgebied, dan voorzie je minstens 10 ha. Gaat het over parken, dan is de oppervlakte minstens 5 ha. De grotere oppervlakte biedt mogelijkheden tot een meer gevarieerde functie-invulling. Hoe gevarieerder de functies, hoe groter de bevolkingsgroep die zich richt naar dat groen om te voldoen aan een steeds diverser verwachtingspatroon.