05 jun 2018

Mantelzorgers verdienen een betere ondersteuning

GROEN Tessenderlo wil de mantelzorgpremie verhogen, loskoppelen van de zorgzwaarte, méér bekendheid geven en een betere ondersteuning bieden aan mantelzorgers.

Méér en meer wordt zorg aan mensen 'vermaatschappelijkt' om de kosten van de zorg binnen aanvaardbare grenzen te houden. Mantelzorg is hierbij van belang om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit kan volgens Groen Tessenderlo enkel als de mantelzorgers inhoudelijk en financieel ondersteund worden.

Mantelzorgpremie

In Tessenderlo bestaat er al een premie voor mantelzorgers. Deze toelage bedraagt € 37,00 per maand indien de mantelzorger inwoont bij de hulpbehoevende bejaarde en € 15,00 per maand indien de hulpbehoevende bejaarde thuiswonend en mantelzorg niet-inwonend is. Bovendien moet de hulpbehoevende bejaarde de Vlaamse premie "Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" ontvangen opdat de mantelzorger in aanmerking komt voor de premie.

De mantelzorg is een laatste keer deze legislatuur verhoogd. GROEN Tessenderlo wil verder gaan op de ingeslagen weg:

  1. Eerst en vooral moet de mantelzorgtoelage naar omhoog. De huidige premie is maar een erg bescheiden vergoeding voor de enorme prestaties die de mantelzorgers leveren.
  2. Loskoppeling van de Vlaamse premie. Momenteel krijgen de Looise mantelzorgers enkel de toelage wanneer de hulpbehoevende de premie "Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" van de Vlaamse overheid krijgt. De Looise mantelzorgpremie moet hier volledig los van staan, zodat meer mantelzorgers een mantelzorgpremie krijgen.
  3. De mantelzorgpremie moet actiever bekend gemaakt worden. Er zijn nog te veel mantelzorgers die niet weten dat ze recht hebben op deze premie. Groen Tessenderlo vraagt de maatschappelijk assistenten de mensen pro-actief helpt en begeleidt met het aanvragen van de premie.
  4. De vele Looise mantelzorgers moeten steeds terecht kunnen om advies en ondersteuning in het vervullen van hun engagement als mantelzorger bij Het Sociaal Huis.