Mantelzorgers verdienen een betere ondersteuning

21 Mei 2018

Mantelzorgers verdienen een betere ondersteuning

GROEN Tessenderlo wil de mantelzorgpremie verhogen, méér bekendheid geven aan deze premie en een sterkere ondersteuning bieden aan de mantelzorgers.

GROEN Tessenderlo wil de mantelzorgpremie verhogen, méér bekendheid geven aan deze premie en een sterkere ondersteuning bieden aan de mantelzorgers.

Méér en meer wordt zorg aan mensen vermaatschappelijkt om de kosten van de gezondheidszorg binnen aanvaardbare grenzen te houden. Mantelzorg is hierbij van uitzonderlijk belang om de mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit betekent wél dat mantelzorgers steeds meer een centrale rol gaan innemen bij de zorg aan hulpbehoevenden die thuis wonen. Dit kan volgens Groen Tessenderlo alleen als de mantelzorgers inhoudelijk worden versterkt en als zij beter financieel worden ondersteund.

In Tessenderlo bestaat er al een premie voor mantelzorgers. Deze toelage bedraagt € 37,00 per maand indien de mantelzorger inwoont bij de hulpbehoevende bejaarde en € 15,00 per maand indien de hulpbehoevende bejaarde thuiswonend en mantelzorg niet-inwonend is. Bovendien moet de hulpbehoevende bejaarde de Vlaamse premie "Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" ontvangen opdat de mantelzorger in aanmerking komt voor de premie.

De mantelzorg is een laatste keer deze legislatuur verhoogd. GROEN Tessenderlo wil verder gaan op de ingeslagen weg:

  • Eerst en vooral moet de mantelzorgtoelage gevoelig naar omhoog want dit is maar een erg bescheiden vergoeding voor de enorme prestaties die de mantelzorgers leveren.
  • Loskoppeling van de Vlaamse premie. Momenteel krijgen de Looise mantelzorgers enkel de toelage wanneer de hulpbehoevende de premie "Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood" van de Vlaamse overheid krijgt. De Looise mantelzorgpremie moet hier volledig los van staan!
  • De mantelzorgpremie moet actiever bekend gemaakt worden. Er zijn nog te veel mantelzorgers die niet weten dat ze recht hebben op deze premie. Groen Tessenderlo vraagt de maatschappelijk assistenten de mensen pro-actief helpt en begeleidt met het aanvragen van de premie.
  • De vele Looise mantelzorgers moeten steeds terecht kunnen om advies en ondersteuning in het vervullen van hun engagement als mantelzorger bij Sociaal Huis.
    Méér nog: er dient één aanspreekpunt te zijn dat gespecialiseerd is in mantelzorg en het Sociaal Huis heeft een uitgewerkte visie en een beleid in de ondersteuning van mantelzorgers.