May Briers

30 Augustus 2018

May Briers

Sociale media

Al vele jaren ben ik bezorgd over onze omgeving en samenleving. Al van jongs af heb ik grote affectie gehad met de natuur. Ben biologisch tuinierster op kleine schaal en als burgeractiviste in eigen gemeente probeer ik het beleid te overtuigen van een groenere aanpak.

Elke stem voor Groen zorgt voor een mooiere samenleving!

Professioneel heb ik een heel andere keuze gemaakt. Als militair was ik toch ook verbonden met de groene omgeving van onze trainingsplaatsen. Als lid van de commissie veiligheid en hygiëne in mijn professionele habitat, heb ik steeds gestreefd naar de beste, milieu- en mensvriendelijke oplossingen.

Ik ben er van overtuigd dat eenieder van ons een bijdrage kan leveren aan onze samenleving ongeacht of je arm of rijk bent, jong of oud. Daarom ben ik als opvolger voor het Vlaams parlement super fier dat ik ook iets kan betekenen voor jullie omgeving. Laat het weten aan je vrienden, buren en familie. Elke stem die Groen sterker maakt, gaat naar een menselijker, eerlijker en gezondere omgeving. Samen gaan we ervoor!