Natuur & milieu

19 December 2017

Natuur & milieu

Natuur en milieu zijn en blijven dé core-business van Groen Tessenderlo!

Of je nu naar school fietst, in de buurt van industrie woont of in het centrum wandelt: elke Looienaar heeft recht op een gezonde omgeving. Het is een basisrecht. Zuivere lucht, proper water en groen in je buurt maken dat je niet enkel gezonder leeft, maar ook gelukkiger. Een sterk milieubeleid is dan ook een basisvoorwaarde voor onze samenleving.

Daarom is voor Groen Tessenderlo "natuur" véél meer dan natuurgebied Gerhagen. Op alle plaatsen waar het gemeentebestuur toelaat om appartementen te bouwen, dient op wandelafstand een vrij toegankelijke & groene open ruimte voorzien te worden. 

Wij zijn voor inbreiding, maar op een verstandige manier en met de bewoner als uitgangspunt. Dit houdt in dat groene plaatsen ook een plaats moeten krijgen in de centra met appartementsbouw.

De biodiversiteit – of de verscheidenheid van de natuur – staat wereldwijd onder druk. Dat is erg nadelig voor onze gezondheid, voor het klimaat en voor de economie. Groen wil de overblijvende natuur en biodiversiteit behouden, maar ook verloren biodiversiteit herstellen en nieuwe natuur creëren.

Vlaanderen behoort tot die regio’s in Europa met het minste bossen en natuur. En nog altijd gaat ons areaal aan bos en natuur erop achteruit, zowel in hoeveelheid als in kwaliteit. Een derde van de planten- en diersoorten kan nauwelijks overleven in Vlaanderen. We hebben niet alleen nood aan meer natuur en meer bos, maar ook aan een rijkere natuur, aan een grotere verscheidenheid aan soorten.

Groen wil de kansen keren en kiest volop voor een natuuroffensief. Bestaande natuur en bossen willen we beschermen, maar we ontwikkelen ook actief nieuwe hoogwaardige natuur. Met een actief beleid beschermen we de soorten, onder andere door hun leefgebieden te beschermen en door natuurgebieden beter met elkaar te verbinden.

Meer natuur helpt om de klimaatverandering tegen te gaan en vangt de effecten van die klimaatverandering op. Natuur slaat CO2 op, zorgt voor verkoeling en kan een buffer zijn tegen wateroverlast. Natuur en bos zijn ook belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Elke mens heeft nood aan voldoende groen in zijn omgeving en aan levende natuur en bossen op wandel- en fietsafstand. Natuur in de buurt houdt mensen fit en gezond. Groen wil toegankelijke stadsbossen op fietsafstand van elke stad en een stukje groen in elke buurt. Groen toerisme kan de basis zijn voor een duurzaam plattelandsbeleid en voor groene stadsvernieuwing. Landbouwers willen we vergoeden voor ecologische diensten.

Gerhagen moet daarom véél meer zijn dan horeca en recreatie. Ook dient hier uitdrukkelijk aandacht te zijn voor natuurbehoud. Alle ruimte in Gerhagen dient niet geëxploiteerd te worden.