Ouderen tellen mee!

16 Juni 2018

Ouderen tellen mee!

Tessenderlo beschikt over een actieve seniorenraad, maar zij roepen vaak in de woestijn. Samen met de Welzijnsraad hebben zij al vaker gevraagd naar een goed onderhoud van de voetpaden in het grote centrum, waar veel senioren wonen... Groen wenst deze adviesraden au serieux te nemen!Groen is vóór de uitbreiding van het gemeentelijke woonzorgcentrum. Wij kanten ons tegen de komst van privérusthuizen, want de finaliteit van deze organisaties is winst maken en niet instaan voor goede zorg!Ook staat Groen voor de versterking van de mantelzorger. We willen de mantelzorgpremie verhogen, méér bekendheid geven aan deze premie en een sterkere ondersteuning bieden aan de mantelzorgers.Tot slot draagt het lokaal dienstencentrum al bij tot een boeiend vrijetijdsaanbod, maar wij willen dat er véél meer buurtgericht, in de gehuchten, moet gewerkt worden, om zo alle senioren te bereiken!