Paul Nies

Paul Nies

Paul Nies

Een "doener" zoals dat heet, zo kun je Paul het best omschrijven. Sinds hij in Ham woont, intussen twaalf jaar, heeft hij zich al op tal van vlakken geëngageerd. Nu is het tijd om dat engagement om te zetten in beleid.

Paul was aanvankelijk vooral actief rond energiebesparing, met de acties "Klimaatwijken", "Energiejacht" en "Stroomlijners" van Bond Beter Leefmilieu, maar startte ook het Repair Café in Ham op en stond mee aan de wieg van de Fietsbieb. Hij is ook actief als bestuurslid bij KWB Genendijk. 

Paul is een "doener": hij helpt mensen energie besparen, startte het Repair Café op en stond mee aan de wieg van de Fietsbieb

Paul volgt ook de meeste politieke dossiers op in Ham, maar het is toch vooral de ervaring die hij opdeed in al de bovenstaande initiatieven en de gesprekken die hij heeft gevoerd met tal van mensen (op de dagelijkse busrit, op tal van evenementen, ergens in de Hamse bib of een winkel) die hem hebben overtuigd dat het op bepaalde vlakken anders, en beter kan in Ham.

Inspraak blijft voor hem essentieel, en hij hoopt tot een beleid te komen waarbij we een duurzamere gemeente krijgen en tegelijkertijd iedereen de kans krijgt om op allerlei uitgaven te besparen. In het programma van Groen staan hiervoor alvast heel wat ideëen.

Paul Nies

Gemeenteraadslid Ham

Een "doener" zoals dat heet, zo kun je Paul het best omschrijven. Sinds hij in Ham woont, intussen twaalf jaar, heeft hij zich al op tal van vlakken geëngageerd. Nu is het tijd om dat engagement om te zetten in beleid.

Paul was aanvankelijk vooral actief rond energiebesparing, met de acties "Klimaatwijken", "Energiejacht" en "Stroomlijners" van Bond Beter Leefmilieu, maar startte ook het Repair Café in Ham op en stond mee aan de wieg van de Fietsbieb. Hij is ook actief als bestuurslid bij KWB Genendijk. 

Paul is een "doener": hij helpt mensen energie besparen, startte het Repair Café op en stond mee aan de wieg van de Fietsbieb

Paul volgt ook de meeste politieke dossiers op in Ham, maar het is toch vooral de ervaring die hij opdeed in al de bovenstaande initiatieven en de gesprekken die hij heeft gevoerd met tal van mensen (op de dagelijkse busrit, op tal van evenementen, ergens in de Hamse bib of een winkel) die hem hebben overtuigd dat het op bepaalde vlakken anders, en beter kan in Ham.

Inspraak blijft voor hem essentieel, en hij hoopt tot een beleid te komen waarbij we een duurzamere gemeente krijgen en tegelijkertijd iedereen de kans krijgt om op allerlei uitgaven te besparen. In het programma van Groen staan hiervoor alvast heel wat ideëen.