Red het Kolmenveld: stop de ontbossing en de betonnering!

04 September 2022

Red het Kolmenveld: stop de ontbossing en de betonnering!

Red het Kolmenveld – stop de zinloze ontbossing en betonnering!  

Méér dan 1300 bezorgde burgers ondertekenden een bezwaarschrift vóór het behoud van het Kolmenveld in hartje zomervakantie. Niet alleen bezorgde Looienaars maar ook gerenommeerde organisaties als Greenpeace, BOS+ en de Grootouders voor het Klimaat scharen zich achter de vraag om de laatste groene long in het centrum van Tessenderlo te behouden. Zoveel mensen, die een overduidelijk signaal geven aan het bestuur: dit is nog nooit vertoond en is dus historisch te noemen!

Toch zet het bestuur (lees hieronder in de longread o.a. over het standpunt van de burgemeester) haar plannen onverminderd door inzake de totale vernietiging van het Kolmenveld. In coronatijden werd nochtans duidelijk dat kwaliteitsvol openbaar groen nabij het centrum superbelangrijk is. Het kolmenveld zou een prachtig gemeentepark kunnen zijn, goed voor de vele appartementbewoners in het centrum, gezinnen met kinderen, onze ouderen, mensen met huisdieren, … Ook prachtige initiatieven voor alle Looienaars, zoals Bikkebik, kunnen hier onderdak vinden.

Toch gaat het bestuur een fantasieloze verkaveling toeIaten. En erger nog: ze gaat zélf een handje toesteken met het betonneren van het Kolmenveld, want ze gaat haar schouwburg met 300 zitjes (zonder brasserie!) en een nieuwe bibliotheek daar bouwen.

De spreidstand van onze bestuurders neemt Olympische proporties aan. Enerzijds roepen zij de bevolking op tot het kopen van plantjes van Natuurpunt, willen zij voortuintjes vergroenen, vergroenen en ontharden zij (Eikelplein) of hebben zij dergelijke plannen (de markt in het centrum). Anderzijds hanteert ze de hakbijl en de betonmolen om het 10 ha grote groene Kolmenveld en-bos met één pennenstreek te vernietigen. Je moet het maar doen!

Het is nochtans logisch dat de vernietiging van het Kolmenveld een kapitale historische vergissing is. Toch verandert het bestuur niet van gedacht en anticipeert zij niet op alle nieuwe elementen en inzichten die zich aanbieden. Zij blijft halsstarrig blind voor:

 • de inzichten m.b.t. de klimaatverandering: ontbossen en verder verharden kan niet meer
 • de fusie met Ham die een aantal kansen inhoudt
 • de wereldwijde economische crisis die iedereen dwingt plannen met een grote financiële impact bij te sturen…

Het doet ons véél vragen stellen over de visie, de flexibiliteit, de daadkracht en de bekwaamheid van onze bestuurders op het schoon verdiep. Wij roepen het bestuur om haar plannen bij te sturen en één keer te vergeten hoeveel geld één miljoen is. Of moeten we toch nog verder graven zoals in boeken en films waar de wijze detective steeds zegt: follow the money …

Kritiek geven is gemakkelijk … maar wij reiken ook een alternatief aan (uitgebreider in de longread, punt 3!

 1. In plaats van een fantasieloze, plaatsopslorpende verkaveling, kan er een groene woontoren komen, zodat 80% van het Kolmenveld kan behouden blijven, er méér wooneenheden kunnen gerealiseerd worden en de bewoners midden in het groen wonen op hun appartement.
 2. Wij stellen voor dat de gemeente minstens haar eigen bouwplannen in het Kolmenveld opgeeft. Zo kan tenminste al 1/3 van het gebied gered worden. De schouwburg met vaste tribune kan in het Loo gebouwd worden en de bib kan gemoderniseerd worden met de open tussenruimte tussen de huidige bib en het Loo. De grote polyvalente zaal valt dan weg maar we hebben de buurthuizen Het Goor, De Kriekel en De Griffel. Ook zijn er nog de St.-Barbarazaal, de zaal van het OCMW, ’t Muuzaaike, … . Met de fusie krijgen we De Zille, Buurthuis Genendijk, St-Jan Genebos en Zaal Kristoffelheem erbij. Genoeg grote zalen om feesten en fuiven te organiseren.

Veel mensen vragen zich af: wanneer is het genoeg? Wanneer hebben we genoeg appartementen, genoeg zalen?

Veel mensen vragen zich af: wanneer stopt het? Wanneer stoppen we met ontbossen, met het betonneren van onze schaarse, groene ruimte? Wanneer stopt de vernietiging van de weinige natuur die we in de centra rijk zijn?

CONCLUSIE: het Kolmenveld vernietigen is een historische vergissing. Ik vraag het bestuur om haar mening te herzien, want éénmaal volgebouwd, kan dit niet meer ongedaan worden.

GOED OM TE WETEN: laten we maar een man en paard noemen: op de laatste gemeenteraad wilden enkel Groen en LOOI.nu een bezwaarschrift voor het behoud van het Kolmenveld ondertekenen. De partijen Vooruit-SPIL, CD&V, OPEN VLD en N-VA zijn voor het volbouwen van het Kolmenveld.

TOT SLOT: Het actiecomité, dat de problematiek in de kijker zet, is nooit uitgenodigd geweest om haar visie toe te lichten. Onze bestuurders hebben nooit met hen gepraat! Wij pleiten ervoor om in gesprek te gaan met de leden van het actiecomité om zo tot betere oplossingen te komen.

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

meer lezen? Zie hieronder een longread waar we repliceren op de postst op facebook van de burgemeester en een tekst op de gemeentelijke website. Daarnaast lijsten we nog eens al onze argumenten op waarom de vernietiging van het Kolmenveld een zeer slecht plan is.
De longread bestaat uit 5 hoofdstukken:

 1. De facebooktekst van de burgemeester met een antwoord
 2. De internettekst van de gemeente Tessenderlo met een antwoord
 3. Een overzicht van de voornaamste kritieken op de plannen van het bestuur
 4. Het bezwaarschrift van Groen Tessenderlo met 16 punten
 5. Tekst: laat ons een bloem van Louis Neefs

------------------------------------------------------------------------------------------

1. De facebooktekst van de burgemeester met een antwoord

(cursief en vet = onze antwoorden)

Het kolmenveld. Ik geef toch graag een woordje uitleg. Lees aub de tekst in bijlage (via link hieronder) grondig vooraleer je een mening vormt. Het moet mij echt van het hart. Het voelt alsof wij met ons bestuur beschuldigd worden van een mooi groen gebied zomaar van de kaart te vegen. Met 1 pennenstreek.
Helaas zijn dit de onweerlegbare feiten: het bestuur vernietigt bewust dit open, mooie, groene gebied met 1 pennenstreek.

Ik hoop dat iedereen beseft dat dit gebied uit bouwgrond bestaat (dit is al zo sinds 1976) waarvan 2/3de in eigendom van privé-eigenaars. Het betreft woonuitbreidingsgebied (waarbij het uitgangspunt is dat uw centrum moet verdichten en buitengebieden zoveel als mogelijk moeten gevrijwaard worden) De woonbehoefte werd aangetoond.
Waar en hoe werd die woonbehoefte aangetoond, vragen wij ons af? Bovendien staan er nog projecten op stapel en zal er op andere plaatsen nog verder aan inbreiding gedaan worden (RUP Hulsterweg, RUP Binnenhof, …).
Centra moeten inderdaad verdichten, maar een centrum dient méérdere functie te herbergen. Zo dient er ook open en groene ruimte voorzien te worden om te ontspannen. Ook hebben we elke boom (= natuurlijke airco’s) nodig om onze centra leefbaar te houden.

Er zijn nog mensen die een woonst nodig hebben. We proberen alle behoeftes van de Looienaar in te vullen. Een evenwicht zoeken zorgt er altijd voor dat er water bij de wijn moet en soms een beetje op de ene behoefte wordt bespaard om een andere te kunnen invullen.
Hét compromis (de water bij de wijn) zou er kunnen uit bestaan dat het Loo omgebouwd wordt tot theaterzaal en de huidige bib blijft behouden (zie boven). Er zijn veel mensen die vinden dat een bijkomende nieuwbouw écht niet nodig is. Aan een nieuw cultuurhuis heeft de Looienaar GEEN behoefte, zeker niet nu véél mensen het financieel moeilijk hebben. Je verwacht van socialisten en CD&V’ers een andere houding.

 Wij kunnen onmogelijk alle bouwgronden en industriegronden compenseren om alle spontaan gegroeide bomen en bossen op deze gronden te behouden, dit zou al ons budget opslorpen.
Het bestuur heeft jarenlang de rode loper uitgerold voor de projectontwikkelaars. Het bestuur heeft willens wetens de projectontwikkelaars de gronden laten opkopen en heeft het initiatief uit handen gegeven. De gemeente had zelf de lead kunnen nemen had vele gronden aan een redelijke prijs kunnen kopen indien zij plannen voor een park had ontplooit.

Hoewel je dit kan dromen (ik soms ook) is dit helaas niet realistisch.
Dan vragen wij ons af waarom je ervoor kiest een bestuurder te worden??? De goede oplossing is misschien niet de gemakkelijkste, maar moeilijk gaat ook. Waar een wil is, is een weg! Het is maar waar je de prioriteit aan geeft en wat je belangrijk vindt …
Het getuigt van zwakte om te insinueren dat zij het Kolmenveld ook wil behouden om dan radicaal het tegenovergestelde te doen. We hebben dit met de STEG-centrale ook al meegemaakt …

Er komt een groene zone waar mensen door kunnen wandelen, 179 nieuwe klimaatbomen, waardevolle bomen worden zoveel mogelijk bewaard en het wordt een volledig ecologische wijk,
Er komt wat schaamgroen, 0,4ha, en dat wordt nog doorkruist met allerlei paden. Wij schatten dat er nu méér 1000 volwassen bomen van méér dan 20 meter hoog in het Kolmenveld staan. Die 179 jonge boompjes zijn een héél magere compensatie.
Het project bulkt van greenwashing (de plannen zijn héél groen ingekleurd en veel dure woorden en concepten worden gebruikt om een mistgordijn op te trekken). De realiteit zal zijn dat de projectontwikkelaar al de ruimte maximaal zal bebouwen om zijn winst te maximaliseren. We zijn niet naïef!
Wij stellen de burgemeester voor om op te zoeken wat de definitie van een ecologische wijk is. Wij zullen -indien de plannen doorgaan- dit nauwgezet opvolgen!

, op wandelafstand werd het Kraanhof gerealiseerd waar picknicken perfect kan en ook Baalberg werd opengesteld voor natuurliefhebbers.
Het Kraanhof is een speeltuin, wat dit met een potentieel Kolmenpark heeft te zien is ons écht niet duidelijk? Nu wordt “Gerhagen” (hier verwees de ‘oude’ burgemeester steeds naar) vervangen door Baalberg (= de nieuwe burgemeester, dus uiteindelijk niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken), wat al wat korter bij het centrum ligt. Echter, dit gebied is minder toegankelijk en ligt ook wat verder weg van het centrum. Na een werkdag is kwaliteitsvol openbaar groen op wandelafstand een must in een centrum dat alle functies wil voorzien.

Wij proberen zoveel mogelijk groen te realiseren doch de realiteit is wat ze is en dat zet u vaak voor feiten waar je niet omheen kan. Waarmee ik niet wil zeggen dat de realiteit goed te verteren valt en menig mens het graag anders zou zien. Ook ik lig daar vaak wakker van.
De realiteit is dat we in vele andere gemeenten en steden, en het zijn er echt véél, wél een ander beleid zien. Vele gemeenten schrappen in de steigers staande verkavelingsplannen. Vele gemeenten kondigen bouwstops af. Vele gemeenten kiezen voor groen en kanten zich tegen verdere ontbossingen en verhardingen. Alleen in Looi is de realiteit nog steeds dat onze bestuurders het (misschien) wel graag anders ZIEN, maar nog steeds gewoon verder DOEN.
Als het waar is dat de burgemeester er vaak van wakker ligt, dan was ze ongetwijfeld tot het inzicht gekomen dat ‘business as usual’ nu voor één keer NIET de juiste aanpak was. De burgemeester had misschien kunnen overwegen om de actievoerders eens uit te nodigen om naar hun bezorgdheden te luisteren om zo te komen tot andere inzichten of begrip voor hun zienswijzen?
Die onmacht, toch. we zouden bijna medelijden krijgen.
Wij willen sterke bestuurders met visie, met een hart voor de mensen en de natuur (die geen stem heeft!)
Wij willen bestuurders die de juiste beslissing nemen en niet de weg van de minste weerstand kiezen.
Wij willen bestuurders die de mensen niet in de kou laten staan en steeds de kant van de macht van het geld en de projectontwikkelaars kiezen.
Wij willen bestuurders die niet steeds voor méér, méér, méér kiezen. Wanneer is het nu eens eindelijk genoeg?
In de politiek gaat het immers niet om de intenties maar wel over de resultaten.

------------------------------------------------------------------------------------------

2. De internettekst van de gemeente Tessenderlo op haar website met een antwoord van onss

(Schuine vette tekst is van ons)

 

Een woordje uitleg over het Kolmenveld

(Gepubliceerd op dinsdag 30 aug 2022 om 08:22)

De afgelopen tijd ontstond er heel wat commotie rond de ontwikkeling van het Kolmenveld in het centrum van Tessenderlo.

Het lokaal bestuur begrijpt de bezorgdheid van de mensen, zeker van de omwonenden. Bezorgd zijn om het uitzicht en de leefbaarheid van de gemeente is een belangrijke eigenschap die wij als gemeente appreciëren in elke Looienaar. Graag willen wij de juiste context meegeven, zodat iedereen zo correct mogelijk geïnformeerd is.

 

Kolmenveld: hoe zat dat nu ook weer?

Volgens het gewestplan van 1976 werd heel de zone op en rondom het Kolmenveld (het gebied tussen Processieweg, Geelsebaan, Kolmen en Schoterweg) door Vlaanderen bestemd als woonzone, met andere woorden: bouwgrond. Een derde van de gronden was eigendom van de gemeente, twee derde van privé-eigenaars. In de loop der jaren hebben projectontwikkelaars de Looise privé-eigenaars warm gemaakt om hun grond te verkopen.
Wat betekent dit: Kolmenveld is al meer dan 50 jaar bouwgrond, en op enkele gronden ontstond spontaan een bosje.
Hier is het fout gelopen! De gemeente heeft hier het initiatief afgestaan aan de projectontwikkelaars die alleen maar winst willen maken. De projectontwikkelaars vertellen om het even wat om mensen te overtuigen hun gronden af te staan. De gemeente had hier haar eigen project moeten ontwikkelen met zoveel mogelijk behoud van de open ruimte.

 In 2015 werd er een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vastgelegd. Met zo’n RUP wordt via stedenbouwkundige voorschriften bepaald wat wel en niet kan in deze zone. Het toenmalige gemeentebestuur wilde er vooral voor zorgen dat projectontwikkelaars niet zomaar hun gang konden gaan. Dit door de bouwmogelijkheden te beperken en ruimte te maken voor een zone voor centrumfuncties.
Wij hebben de stellige indruk dat de projectontwikkelaars nog steeds de vrije hand hebben en winstmaximalisatie zullen nastreven. Op de verkavelingsaanvraag staan nog steeds ingekleurde te bebouwen vakken waarvan het nog steeds niet duidelijk is wat er precies gaat gebouwd worden.
We hebben ook vastgesteld dat de grote discrepanties zijn tussen het RUP- waar we voor alle duidelijkheid niet achter staan- en de voorliggende verkavelingsaanvraag.
Wij vinden het ook raar dat het bestuur tegelijk rechter (want vergunningsverlener) en partij (want bouwheer) kan zijn.

Bovendien waren er in 2015 amper bezwaarschriften, de meesten kwamen zelfs van eigenaars en ontwikkelaars die meer mogelijkheden tot bouwen wilden.
Dit onderstreept dat het duidelijk is dat de tijden verandert zijn! Goede bestuurders spelen in op dergelijke veranderingen.
Wij pleiten er ook voor om de informatiemomenten opnieuw openbaar te organiseren. Nu hebben wij de indruk dat tijdens de vele individuele gesprekken, achter slot en deur, verschillende zaken werden verteld, à la tête du client, om kritieken te smoren en mensen gerust te stellen. Op een openbaar moment hoort iedereen hetzelfde.

Waarom gaat het bestuur geen groene zone ontwikkelen?
Uiteraard wil Tessenderlo groene zones en open ruimten. Maar er zijn twee problemen.

 • Enerzijds zijn de gronden maar voor één derde eigendom van de gemeente. Deze gemeentelijke gronden liggen grotendeels in de zone voor centrumfuncties en de zone voor kwaliteitsvol openbaar domein.
  Dus: één derde van de gronden kan al probleemloos open ruimte blijven en een mooi park worden.
 • Anderzijds is het herbestemmen van bouwgrond naar groene zone duur. Elke eigenaar wil immers vergoed worden voor planschade en die kosten komen uiteindelijk bij de Looienaar terecht.
  Deze problemen had de gemeente kunnen vermijden door zelf proactiever aan de slag te gaan. Door duidelijk te communiceren dat zij een andere ontwikkeling op het Kolmenveld wensten en dus zelf gronden aan te kopen. Hier hebben zij aan verzaakt en dus kansen gemist.

 Dat wij geen volledig groene zone kunnen ontwikkelen, betekent niet dat wij geen inspanning leveren om groene maatregelen te treffen.
Wat gebeurt er in dit kader?

 • Er werd een inventaris gemaakt van de huidige waardevolle bomen. Die worden zoveel mogelijk bewaard;
  Wij zijn héél benieuwd naar het bewaren van bomen. De ervaring leert ons helaas dat het vaak tabula rasa, dus alles kappen, is om dan met een leeg blad te beginnen.

 179 nieuwe klimaatbomen worden geplant;
Tegen de kap van méér dan 1000 volwassen bomen is dit een heel mager beestje …

 • er wordt een ecologische wijk ontwikkeld, zonder gebruik van fossiele brandstoffen, met waterinfiltratie en wateropvang op eigen domein;
  Tja, de natuurwaarde wordt hier niet gecreëerd. En zo moet er nu gebouwd worden, dus …
  Bovendien raden wij het bestuur aan om de definitie op te zoeken van ‘ecologische wijk’. Indien er ooit gebouwd zou worden, gaan wij toezien dat er dan effectief een ecologische wijk gebouwd zal worden!

 van de 35% verhardingen (waaronder de daken van de gebouwen) die voorzien zijn zal 25% waterdoorlatend zijn;

 • het oude kerkhof langs de Schoterweg zal mettertijd omgevormd worden tot een mooi park.
  Mettertijd: er lopen nog concessies voor de komende decennia, dus beweren dat het kerkhof park ‘mettertijd’ park wordt, is mensen zand in de ogen strooien.

 Kolmenveld: hoe zit dat nu?

De vraag naar nieuwe woningen in Tessenderlo blijft hoog. Als we onze gemeente op het vlak van wonen leefbaar willen houden, moeten we inzetten op geconcentreerd wonen, weg van de nog bestaande open ruimte in onze gehuchten.
Er zijn nog mogelijkheden legio om aan inbreiding te doen in het centrum. Laten uitschijnen dat het Kolmenveld de enige plek is waar nog ‘geconcentreerd’ bouwen mogelijk is, is de waarheid geweld aandoen.
Wat de open ruimte in de gehuchten betreft: Ook daar zien we RUP’s goedgekeurd worden waardoor nog meer lintbebouwing en bijkomende inname van open ruimte mogelijk gemaakt … Ook daar staat de open ruimte onder druk.

 Zo werd dit ook bekeken in de bouwmeesterscan. Er is nog woonbehoefte die moet ingevuld worden in het centrum.
In de bouwmeesterscan stond ook zeer uitdrukkelijk dat er weinig kwaliteitsvol openbaar groen aanwezig is in het centrum. Er zijn méér mogelijkheden om in het centrum bij te bouwen dan om openbaar groen te realiseren!

In de nabije toekomst zullen we immers met veel uitdagingen geconfronteerd worden. De vergrijzing is misschien wel een van de belangrijkste.

We moeten ons de vraag stellen: hoe gaan de ouderen van vandaag en de ouderen van morgen op een comfortabele manier leven in onze gemeente? Is er voldoende plaats voor serviceflats en een kwaliteitsvol rusthuis?
Ook en vooral ouderen hebben behoefte aan groen in het centrum, omdat zij daar wonen en minder mobiel zijn. Daarom willen we net dat het Kolmenveld een park wordt!
Wij hebben zelfs geen problemen met de komst van een kwaliteitsvol rusthuis. Alleen vrezen we dat privé-initiatieven vooral bekommerd zijn om de winsten voor de aandeelhouders en de kwaliteit iets minder prioritair vinden. Daarom pleiten wij voor een stevige verankering van het lokaal bestuur in de huisvesting van de ouderen. Wij zien we helaas ook de trend is dat onze bestuurders het initiatief uit handen geeft en zelfs onze kroonjuwelen dreigen te verkwanselen (lees: verkoop van Heuvelheem).

Voor die uitdagingen moeten wij als gemeente een oplossing vinden. En het Kolmenveld is daar volgens ons - gezien haar verleden, heden en mogelijke toekomst - een geschikte plaats voor.
Van deze stelling vallen wij steil achterover … alsof het Kolmenveld de oplossing is voor al de problemen ...

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Onze -nog bijkomende- bemerkingen op de plannen van het bestuur

 • Met het voornemen om het cultuurhuis met bibliotheek in het Kolmenveld te bouwen, zal al het verkeer voor deze voorstellingen avond na avond, voor en na de voorstellingen & de openingsuren van de bib door de Kolmen en langs residentie Kolmenpoort gejaagd worden.
 • Deze grote nieuwe gemeentelijke projecten in het Kolmenveld hebben een belangrijke weerslag op de mobiliteit en deze mobiliteitseffecten zijn niet bestudeerd voor deze vergunningsaanvraag.
 • Corona leert ons dat publiek toegankelijk en kwaliteitsvol groen in centra essentieel is voor de geestelijke gezondheid van mensen.
 • De almaar sneller voortschrijdende klimaatverandering doet ons -normaal gezien beseffen dat nog méér verharden, nog méér bomen kappen niet meer kan. Verder ontbossen kan echt niet meer!
 • We gaan fuseren met Ham. Dit biedt kansen om openbare functies te verdelen. De bouw van een nieuw cultuurhuis, waar nu ook velen over twijfelen bij aanvang van een nieuwe crisis, dient dan ook in het kader van deze fusie bekeken te worden.
 • Het totale project blijft gesaucissoneerd gepresenteerd worden, waardoor de totale en grote impact nu bij fase 1 niet duidelijk is voor de bevolking.
 • Het totale project blijft ook uitblinken in vaagheid omtrent de densiteit van het aantal wooneenheden op bepaalde oppervlakten zodat het onduidelijk blijft hoeveel nu waar gaat gebouwd worden.
 • Grondige tekstvergelijking van de voorliggende verkavelingsaanvraag met het RUP leert dat er veel elementen tegensprekelijk zijn, wat betekent dat de aanvraag vele conflicten inhoudt.
 • De leefbaarheid van het centrum komt sterk in het gedrang, zeker voor de mensen met een bescheiden inkomen op in een appartement met een klein of geen terras wonen. Onze bestuurders leggen weinig empathie aan de dag voor de levensomstandigheden van deze gezinnen in het centrum.
 • Het bestuur heeft het ganse gemeentelijke apparaat, inclusief ingehuurde gespecialiseerde advocaten die worden betaald met ons belastingsgeld, in stelling gebracht om haar onzinnige plannen door te voeren. Kosten noch moeite worden bespaard om de wil van het bestuur door te drijven en om de tegenstand van het actiecomité te breken.
  De gemeente heeft de hele procedure georganiseerd in de zomervakantie, terwijl iedereen op vakantie was. Hopend om zo het dossier geruisloos door de administratieve molen te kunnen sluizen???
 • Het is ook ontluisterend om te horen hoe er steeds weer gepraat wordt over actievoerders als oproerkraaiers of onruststokers, … Wij zien de leden van het actiecomité graag als geëngageerde inwoners die ijveren voor het behoud van de laatste groene openbare long in het centrum.
  Ook worden de méér dan 1300 bezwaarschriften minachtend weggewuifd als copy/paste, als maar “iets meer als 1000 terwijl er 18000 inwoners zijn”, “de mensen tekenen alles”, “er zijn er veel van buiten Tessenderlo” bij, …
 • Nog nooit eerder in het verleden van onze gemeente zijn er zoveel bezwaarschriften ingevuld. Dit is historisch en dit minimaliseren is de werkelijkheid geweld aandoen. Dit is een totale ontkenning van de feiten dat de Looienaars de plannen van het Kolmenveld niet lust.

Er rust dus een grote verantwoordelijkheid op de schouders van het bestuur. Indien het bestuur volhardt dan zal het duidelijk zijn dat zij een kapitale historische vergissing hebben begaan. Eénmaal gebetonneerd kan dit niet meer ongedaan worden …

-------------------------------------------------------------------------------------------

4. Het bezwaarschrift van Groen Tessenderlo met 16 punten

 

 1. Het Kolmenveld is een ruim 10 hectare grote, unieke groene open ruimte, pal in het centrum van Tessenderlo, bestaande uit weides, verruigde velden en een grote beboste oppervlakte. Dit groene gebied, dat geliefd is door o.m. wandelaars en fietsers vormt het in belangrijke mate groene hart van het verstedelijkte centrum. Als dit prachtige gebied verdwijnt ten voordele van een banale verkaveling met appartementsgebouwen, grondgebonden woningen, parkings en publieke gebouwen, dan is dat een enorm verlies voor het reeds zwaar verstedelijkte centrum. Niet alleen verliest Tessenderlo daarmee een belangrijk stuk centrumnatuur met alle bijhorende fauna en flora, maar ook de unieke locatie voor feesten en evenementen zoals o.m. het foodtruckfestival “Bikkebik”. Het verdwijnen van dit belangrijke natuurlijke gebied is voor mij om die reden onaanvaardbaar.
 2. De bouwmeesterscan van 21 mei 2020 vermeldt duidelijk dat er in het centrum van Tessenderlo op dit moment al erg weinig groen is: De dorpskern beschikt niet over grote en openbare parkgebieden en de kleinere groene plekjes zijn versnipperd geraakt. Het kolmenveld is nog het grootste samenhangende groengebied. Voor echt groen moeten we dus verder weg...richting Gerhagen en Averbode. Wat een gemiste kans om het unieke groengebied van Kolmenveld niet als een 10 hectare groot stadspark in te richten. In de plaats daarvan wordt hier een mega-verkaveling opgericht met een onbeduidende "parkzone" van amper nog 0,42 hectare groot. Het oude kerkhof dat nog decennia lang als kerkhof zal blijven functioneren, wordt op de plannen en in het RUP ook op misleidende wijze voorgesteld als een parkgebied. Hoe droevig en cynisch is het eigenlijk dat de oudjes van het toekomstige woonzorgcentrum en de serviceflats mogen gaan wandelen tussen de zerken op het kerkhofpark ? Kan het nog cynischer en nog meer misleidend? Met het groen houden van het Kolmenveld zou een grote groene long pal naast het centrum behouden blijven. Dit gemeentelijk Kolmenpark zou een grote meerwaarde betekenen voor alle Looienaars, in het bijzonder alle appartementbewoners in het centrum. Met voorliggende concept kan ik dus onmogelijk akkoord gaan.

 3. Het Kolmenveld is volgens de biologische waarderingskaarten grotendeels gemarkeerd als biologisch waardevol gebied, waarmee noch bij de opmaak van het RUP Kolmenveld, noch met de opmaak van het verkavelingsplan rekening werd gehouden. Dit biologisch waardevol tot zeer waardevol gebied wordt door de realisatie van deze verkaveling vernietigd. Het verdwijnen van dit belangrijke natuurlijke gebied is voor mij om die reden onaanvaardbaar.

 4. De dichtheid (B/T index) van de 36 grondgebonden woningen is hoger dan toegelaten in het goedgekeurde RUP. Ook in vergelijking met de bestaande bebouwing, die grenst aan het projectgebied blijkt dat de densiteit van de grondgebonden woningen in de verkaveling veel te hoog is. Het contrast met de omgeving is zo groot dat het de buurt onleefbaar zal maken. Het plan is bovendien vaag over de bebouwingsindex in de projectzones voor meergezinswoningen die open gelaten werden op de plannen. De projectontwikkelaar/verkavelaar wil een te groot rendement halen uit de projectgrond, ten koste van de leefbaarheid van de omgeving.

 5. Eens deze verkaveling en de bijhorende centrumfuncties gerealiseerd zullen zijn, zal er extra verkeersbelasting ontstaan binnen het dorpscentrum, meer bepaald in de Processieweg, waarlangs het merendeel van het verkeer van en naar de verkaveling Kolmenveld ontsloten wordt. Al het verkeer voor de parking, het woonzorgcentrum & serviceflats en het cultuurhuis (voorstellingen theaterzaal en bezoeken bib) wordt door Kolmen geleid. Om deze redenen maak ik bezwaar tegen de nieuwe verkavelingsaanvraag.

 6. Het project voorziet 36 nieuwbouw eengezinswoningen en volgens de mobiliteitsstudie 125 nieuwe appartementen.
  Gelet op het feit dat er geen woonbehoeftestudie bestaat, die aantoont dat er in Tessenderlo behoefte is aan 161 nieuwe woonentiteiten, maak ik bezwaar tegen de bouw van een dergelijk omvangrijk woningbouwproject.

 7. Het project voorziet de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en serviceflats. Recent vernam ik in de media dat het gemeentebestuur met de handen in het haar zit omwille van de grote sommen overheidssteun die zij dient te verlenen aan het huidige woonzorgcentrum "Heuvelheem", wat niet langer houdbaar is. De toekomst van het huidige rusthuis is door slecht management onzeker en er wordt zelfs aan sluiting gedacht. Waarom dient er dan een nieuw grootschalig woonzorgcentrum gebouwd te worden in het laatste groengebied van het centrum?

 8. De verkavelingsaanvraag voorziet ook de bouw van een nieuw Vrijetijdshuis door de gemeente. Dit Vrijetijdshuis zou het "in slechte staat verkerende" CC 't Loo dienen te vervangen, alsook de recent gebouwde bibliotheek aan de Vismarkt. Aangezien de bestaande publieke gebouwen gewoon in functie zullen blijven, betwijfel ik de noodzaak van de nieuwbouw van een Vrijetijdshuis.
  Het meest cynische aan het ganse plan is dat het lokale bestuur nu zelf de laatste grote open groene ruimte in het centrum gaat dichtbouwen met deze gebouwen, terwijl zij elders (Eikelplein, markt in het centrum) vergroent. Deze logica is ver te zoeken. Het gemeentebestuur stelt nochtans zelf in haar beleidsplan 2019 – 2025 dat zij een duurzaam beleid wil voeren inzake groen en natuur om het milieu te sparen. Ik maak dan ook bezwaar tegen de bouw van een nieuw Vrijetijdshuis op de locatie "Kolmenveld".

 9. In de mobiliteitsstudie is ook sprake van de bouw van ofwel een basisschool, ofwel een crèche plus lokalen voor een jeugdbeweging. Ook deze functies zullen zorgen voor extra verkeersdruk en geluidsoverlast in het centrum.

 10. In tijden van klimaatverstoring, waarbij de planeet opwarmt en de steden en dorpskernen hitte-eilanden worden, is het waanzin om groene open ruimte te gaan betonneren. Het is net noodzakelijk om massaal te gaan ontharden en om bossen en bomen te introduceren binnen de dorpskernen. Bomen en bossen zijn onze natuurlijke airco's. Ik kan daarom onmogelijk akkoord gaan met de vernietiging van 2,5 hectare bossen op het Kolmenveld.

 11. In tijden van klimaatverstoring, waarbij droogte en overstroming met steeds toenemende frequentie voor rampen zorgen, ook in het centrum van Tessenderlo, is het een slecht idee om meer verharding te voorzien waar momenteel groen aanwezig is. Hemelwater moet maximaal de grond in kunnen dringen. Wat hier uitsluitend gerealiseerd moet worden met slechts één WADI. Bomen moeten zorgen voor CO2 opname tegen klimaatopwarming en bomen houden de bodem beschaduwd, waardoor deze niet uitdroogt. Om die reden kan ik niet akkoord gaan met de verharding van het beboste en verruigde Kolmenveld.

 12. Het gemeentebestuur heeft het "Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat 2030" ondertekend, maar dit verkavelingsplan gaat daar lijnrecht tegenin: "Aangezien hier ook maatregelen rond het aanpassen aan de klimaatverandering in opgenomen moeten worden, is het nodig om eerst een risico- en kwetsbaarheidsanalyse van het grondgebied van de gemeente op te maken. Deze vormt immers een belangrijke uitgangsbasis om gericht te bepalen welke maatregelen en acties rond het aanpassen aan de klimaatverandering het meest effect zullen hebben en prioritair zijn in de gemeente. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het ontharden en vergroenen van dorpskernen, het aanleggen van bufferbekkens, het aanleggen van een gemeentebos, ..." Aangezien de gemeente hier een bestaand gemeentebos laat vernietigen gaat dit in tegen haar eigen genomen engagement. Dit zal het negatieve saldo van bomen (meer bomen kappen dan planten) nog vergroten.

 13. Om de ontsluiting voor het verkeer van en naar de verkaveling te maken naar de Processieweg, voorziet de verkavelaar een 12m brede nieuwe weg, op de plaats waar nu een onverharde smalle buurtweg loopt, die door heel wat zwakke weggebruikers gebruikt wordt als een trage verbindingsweg binnen het centrum. Om deze nieuwe brede straat aan te sluiten op de Processieweg dienen minstens 5 prachtige laanbomen (Wilde Kastanje + Linde) langs de Processieweg gekapt te worden, wat het beeld van deze prachtige dreef erg beschadigt. Om die reden maak ik bezwaar tegen de nieuwe verkaveling.

 14. De hittegolven, droogte en massale bosbranden van dit jaar, de overstromingsrampen van vorig jaar, zijn tekenen dat de tijden veranderd zijn. Er is een nieuwe vorm van stedenbouw nodig, die het klimaat niet langer belast en die ons beschermt tegen de toenemende nadelen ervan. Er is een nieuwe vorm van stedenbouw nodig, die onze schaars wordende open ruimte maximaal beschermt en behoudt of zelfs uitbreidt. De tijd van de banale verkavelingsvormen is definitief voorbij. Het voorliggende plan is een ongeïnspireerd copy-paste verhaal van steeds dezelfde kwalijke en schadelijke stedenbouw. Daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen.

 15. De gemeente is tegelijk betrokken partij en rechter, doordat zij er zelf bouwheer is en tegelijk de vergunning gaat beoordelen & goedkeuren, en er is een ongezonde verwevenheid met de projectontwikkelaar. Deze zaken maken dat de gemeente niet objectief over deze verkaveling kan oordelen. Daarom teken ik bewaar aan tegen voorliggende verkaveling.
 16. De voorliggende plannen zullen later als een kapitale historische vergissing beschouwd worden. Het intrieste is natuurlijk dat als de plannen doorgang vinden, deze nooit meer ongedaan kunnen worden. Vooruitgang en initiatief zijn goed, maar moeten op een verstandige wijze geïmplementeerd worden. Een centrum dient -om de leefbaarheid te verzekeren – vele functies te herbergen. Met dit plan wordt het weinige kwaliteitsvolle openbare groen, dat het centrum nog rijk was, vernietigd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Tekst: laat ons een bloem van Louis Neefs

Versie #Like Me

 

Dit is een lied voor de mensen die zorgen

Dat morgen de mensen al dood zullen zijn

Dit is een lied voor de doden van morgen

Begraven, gekist in een stenen woestijn

 

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is

Laat ons een boom en het zicht op de zee

Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee…

 

Je breekt en je hakt en je boort door de bergen

Je maakt elke heuvel gelijk met de grond

De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen

Vooruitgang vernielt wat er gisteren nog stond

 

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is

Laat ons een boom en het zicht op de zee

Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee…

 

De vis in de zeeën vergiftigd, gestorven

Het zand op de stranden vervuild door mazout

En jij door de tankers en chequeboek bedorven

Je weet zelfs niet meer waar de meeuw heeft gebroed

 

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is

Laat ons een boom en het zicht op de zee

Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee…

 

En zo zal dan morgen het leven verdwijnen

Verslagen door staal en gewapend beton

De maan zal dan koud op je nachtmerrie schijnen

Geen mens die nog weet hoe het einde begon

 

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is

Laat ons een boom en het zicht op de zee

Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee…

De wereld die moet…nog een eeuwigheid mee…

Een eeuwigheid mee…

Een eeuwigheid mee…

Een eeuwigheid mee……