Start bouw afvalverbrandingsoven van Bionerga

09 December 2017

Start bouw afvalverbrandingsoven van Bionerga

De bouw van de afvalverbrandingsoven in Tervant, op de grens met Hulst, is gestart. Er is nog geen milieuvergunning, maar dat weerhoudt de firma Bionerga, van Limburg.net en Nuhma nv waarvan de gemeente Tessenderlo aandeelhouder is, niet om er reeds mee te beginnen! Wij, Groen Tessenderlo, verwijten het gemeentebestuur van Tessenderlo de Looienaars niet te informeren, op de hoogte te brengen, over de plannen van Bionerga. Nochtans wordt de site gebouwd op industrieterrein Ravenshout in Tervant, vlak aan de grens met Hulst.

Niets aan de hand!

Is het een kwestie van geen slapende honden wakker te maken? Volgens ons is het niet-informeren van de Looise bevolking een ontoelaatbare nalatigheid. De bevolking heeft immers het recht te weten waar ze aan toe is!

Zeker als er niets aan de hand is, zoals de burgemeester zegt in een promofilmpje van Limburg.net. is er geen reden om de Looienaars niet te informeren. Als het bestuur echter iets te verbergen heeft, dan heeft ze een reden om te zwijgen over dit heikele dossier.

Tijdens een uitstapje naar een soortgelijke afvalverbrandingsoven in Harlingen antwoordt de burgemeester (zie de link met filmpje onderaan de tekst) letterlijk op de vraag naar geurhinder: “Binnenin (de installatie) merk je wel wat, maar uiteindelijk was het niet overdrevenEn wanneer je buiten was, moet ik zeggen, ofwel heb ik een slecht reukorgaan, maar ik denk niet dat dat is, moet ik zeggen dat ik eigenlijk echt niks niks merkte”. Deze wetenschappelijk onderbouwde vaststelling door de burgemeester was waarschijnlijk voldoende voor het bestuur om de Looienaars al de informatie te onthouden.

 

Nadelige gevolgen voor de Looienaars

Wringt het schoentje dan nergens?

Volgens ons wel! De belangrijkste negatieve gevolgen van de afvalverbrandingsoven zijn volgens ons:

 • Ten gevolge van de bijkomende vervuiling zal er een negatief effect optreden op de omliggende beschermde natuur. Door de emissies zal er een bijkomende verzuring van de bodem optreden. Lozingen in de beek zal een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

 • Een groot aantal vrachtbewegingen met het te verwerken afval zal de E313 verder doen dichtslibben.

 • Het belangrijkste zijn natuurlijk de nadelige gevolgen voor de bewoners inzake volksgezondheid te wijten aan de emissie van schadelijke stoffen via de schoorsteen.

  Het verhaal van de intergemeentelijke oven van Harlingen heeft, wat dit laatste punt betreft, alvast helemaal de ogen van de bewoners van Tervant geopend: effectieve normoverschrijdende emissies van schadelijke stoffen werden gedurende lange tijd verbloemd en in de doofpot gestopt, de bevolking werd niet geïnformeerd, men wilde geen meetgegevens verstrekken, gemeenten én controlerende overheidsdiensten speelden hun rol niet naar behoren ...

 

Burgemeester van de gewone Looienaars?

Tja, volgens ons is het duidelijk: voor de burgemeester is het belangrijker om de belangen van industriëlen afvalbaronnen, vastgoedhandelaars, ... te dienen. Het is duidelijk dat dezen steeds voorgaan op de belangen van de gewone Looienaars, in het bijzonder de gezondheid en het welzijn van de Looienaars, die nochtans al genoeg te slikken krijgen met méér dan 10 Sevesobedrijven in de onmiddellijke nabijheid.

 

Wie dient de intercommunale Limburg.net?

Intercommunales zoals Limburg.net zijn opgericht om de belangen van de aandeelhouders, zijnde deze van de Looienaars, te dienen. In Tessenderlo wordt dit 180° omgedraaid en dient het bestuur kritiekloos de belangen van de intercommunale Limburg.net, al staan deze lijnrecht tegenover de belangen van de Looienaars. Begrijpe wie kan …

Je zou denken dat een afvalintercommunale op zoek gaat naar een nieuwe aanpak en wat ambitieuzer is als het gaat over afvalpreventie, Cradle to Cradle, circulaire economie en recyclage. Niet dus.

Deze oven is overigens overgedimensioneerd, wat betekent dat er méér afval kan verwerkt worden dan nodig. Dit betekent dat ze op zoek moeten naar afval van verder weg om hun investering te laten renderen. Weer méér verkeer op onze wegen, meer schadelijke uitstoot … Niet goed bezig, die jongens van Limburg.net!

 

Vragen voor het gemeentebestuur

Wij gaan ons in elk geval toch eens informeren bij het gemeentebestuur voor antwoorden op volgende vragen:

 1. Heeft de gemeente bezwaren, bedenkingen of vragen gesteld n.a.v. het Milieueffectenrapport dat Bionerga heeft opgemaakt? Zo ja, welke bezwaren, bedenkingen of vragen heeft het bestuur geformuleerd?

 2. Welke standpunten heeft de afgevaardigde van de gemeente ingenomen bij de gesprekken over de afvalverbrandingsinstallatie op de overlegorganen van Limburg.net? Zijn de belangen van de Looienaars hier goed verdedigd?

 3. Worden er standpunten vanuit het bestuur geformuleerd over alternatieve verwerkingswijzen of over de voorkoming van afvalstoffen op het bestuur van Limburg.net?

 4. Gaat de overdimensionering van de oven niet in de hand werken dat afval van overal gaat aangeleverd worden?

 5. Op welke wijze heeft het bestuur de bevolking op de hoogte gesteld van de komst van de afvalverbrandingsoven?

 6. Gaat het bestuur nog informatiemomenten organiseren over de afvalverbrandingsoven?

 7. Gaat het bestuur een nulmeting organiseren, zodat de impact van de komst van de oven exact kan gemeten worden?

 

Enkele bronnen met meer informatie:

 

 1. Filmpje met de kritiekloze houding van de burgemeester

  https://youtu.be/dyJm0KVDhA0

  https://youtu.be/C42A6eZPOko

   

 2. Aankondiging start bouw afvalverbrandingsinstallatie door Bionerga

  http://internetgazet.be/…/energiehub-beringen-uit-de-startb…

   

 3. Dioxinevervuiling door vergelijkbare oven in Harlingen (NL)

  http://www.franekercourant.nl/…/dioxinevervuiling-afvalove…/