Wij zijn voor de zachte weggebruiker!

24 Juli 2018

Wij zijn voor de zachte weggebruiker!

Wat zijn de belangrijkste werkpunten voor de zachte weggebruikers?De fietsers en voetgangers een veilig gevoel geven in het Looi.  En ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het verkeer. Hoe kan je het de zachte weggebruiker aangenamer maken?Door de infrastructuur aan te passen. Er is in het centrum en deelgemeenten geen of niet genoeg overdekte fietstalling. De fietsstallingen aanpassen zodat alle fietsen er vlot kunnen parkeren.  Daarbij moeten er meer laadpunten komen voor de elektrische fietser.Voor de voetgangers zijn dit de oversteekplaatsen die dienen aangepast te worden. Zij dienen strategisch en veilig te worden in samenspraak met  de omwonenden. Hoe gaan jullie het fietsen en wandelen veiliger maken.Door ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden komen, zeker van en naar de deelgemeenten, alsook voetpaden die breed genoeg zij en goed worden onderhouden. Fietsostraden realiseren en aansluiten bij de buurgemeenten. Hoe krijg je iedereen op de fiets?Met een fietsbibliotheek kan iedereen, ook de minderbedeelden aan een kleine prijs gebruik maken van een fiets. Voor de kleinste fietsers gaan we lessen inrichten met de ouders om te leren fietsen. Door flyers kunnen veranderende situaties worden medegedeeld. Kan de bevolking ook helpen?Inspraak en ideeën van de inwoners worden au serieux genomen. Samen met   verkeersdeskundigen    zoeken we naar oplossingen  die iedereen tevreden stellen. Een meldpunt   voor gevaarlijke plaatsen is ook nodig.