Ook jouw buurt telt mee!

04 Juni 2018

Ook jouw buurt telt mee!

De kwaliteit van een gemeente wordt niet alleen bepaald door gezonde financiën of de werkgelegenheidsgraad, maar vooral door de kwaliteit van het samenleven. En wie weet het beste wat de eigen buurt of wijk nodig heeft? Inderdaad, de mensen die er wonen. U en ik, dus. "Buurtbudgetten, daar gaan we voor. Bewoners beslissen zelf wat ze willen realiseren!"

Publieke dialoog

Tessenderlo heeft nood aan een beleid dat luistert naar z'n bewoners en hen au sérieux neemt. Het organiseren van een publieke dialoog is essentieel. Dit betekent dus buurtoverleg waar bewoners actief aan deelnemen, inspraak bij de start van gemeentelijke projecten en een buurtbegroting opgemaakt door de inwoners. Want vernieuwing vertrekt vanuit de wensen en behoeften van de bewoners. Zij zijn de 'ervaringsdeskundigen in het samenleven' in onze gemeente en zijn best in staat om voor de eigen buurt prioriteiten te stellen.

En de gemeente?

Die is er om al deze ideeën, behoeften en initiatieven te ondersteunen zodat deze kunnen
uitdeinen over gans de gemeente en te integreren in een duurzame beleidsvisie.